Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Sorgesamt

Livet är kantat av både glädje och sorg. Kanske just för att vi ska lära oss att allt liv har en början och ett slut. En del liv är långa andra är korta och alla är lika värdefulla. Nog är det av vikt att vid tunga och svåra livsskeenden stanna upp en stilla stund för bearbeta tankar kring sorg, tomhet och saknad. Att genom ödmjuk insikt lära om och tacksamt ta tillvara och uppskatta det vi har - just här och nu.

Jag nåddes nyligen av det sorgliga beskedet att Kois far – Cooper de la serve de la Chapelle d’Alexandre aka CLYDE – har lämnat jordelivet. Ett dryga 10 år långt och innehållsrikt barbetliv har nått sin ände. Våra tacksamma varma tankar går till Clyde som gav liv till valpkullen som gav oss vår barbet Koi. Våra tankar färdas med värme också till dem som nu bär och vårdar Clydes ljusa minne allra, allra, allra närmast sitt hjärta.
Barbet_Clyde520
blog comments powered by Disqus