Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

i tankar...

Trötter

I tankar kan man ju vara både hundar och människor och en lugn stund efter stoj och lek med lite eftertänksamhet kan väl bara vara av godo. Herr Koi, på bilden ovan undrar nog dock lojt varför jag alltid måste störa i den viktiga huvudsysslan…

Mac26okt2013
Koihakaijord
blog comments powered by Disqus