Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Generös med delad fakta

Elaine Fichter flankerad av barbet Coccolina och barbet Guy-Guy
Elaine med två av sina flera barbeter, här flankerad av de två äldsta, till vänster Coccolina och till höger Guy-Guy.Jag lärde känna Elaine Fichter under 2012 då jag var i skriande behov av hjälp, stöd och råd från någon som var kunnig och logisk. Någon som kunde aktivt lyssna, förklara och lotsa mig genom alla mina många och olika frågeställningar.

Som nybliven barbetägare och utan tidigare erfarenhet av rasen behövs både råd och hjälpande vägledning. Stöter man dessutom på problem och konflikt är ett stöd än mer betydelsefull och viktig. Den hjälpande handen och stödet fann jag inte i Sverige där rasen var relativt ny men väl i Frankrike hos Elaine. Då Elaine är uppfödare av Kois far Clyde var det ett naturligt steg att ta, i mitt sökande efter hjälp och svar. Jag tog kontakt och den kontakten skulle visa sig vara en vinstlott då Elaine äger både kunskap och en gedigen samlad historisk källdokumentation. Elaine tog sig tid. Med stort tålamod i god kunskap kunde hon berätta och förklara men också dela med sig av såväl goda som dåliga erfarenheter som hon genom många år sparat och samlat på sig som intresserad av rasen och dess utveckling. Som lärare har hon dessutom fördelen av att såväl kunna ta fasta och basera sig på källförankrad kunskap som att pedagogiskt utbilda. Jag var och är mycket tacksam över att ha funnit god hjälp hos expertisen som ville ta sig tid med att låta mig bättre förstå min hund och rasen han tillhör.

Den ytterst komplexa bakgrunden till dagens barbet är tudelad, mångbottnad och svårförståelig. Än idag saknas viktiga delar i historien bakom rasen. Dessutom har olika versioner blandats samman i en mix som kryddats med allsköns myter. Jag har långt från förstått alla märkliga turer men har med åren fått en betydligt klarare helhetsbild av rasen och hur människor hanterat den under sin framväxt i en otydlig, korrupt och trasslig senare bakgrund. Elaine hjälpte mig att sortera bland alla utslängda lösryckta bitar men också att gallra bland dem för att sedan knyta samman dem i ett större och inte minst för att placera dem i sitt rätta sammanhang.

Under KoiPeace finns en engelskspråkig nyskriven artikel av Elaine där hon beskriver vikten av förankrad fakta i sin rätta kontext också för en krullgullig organiserad barbetvärld. Förklarande fakta kan minska utrymmet för vinstdrivna kortsiktiga lycksökare, myt och missförstånd i förödande misstag och istället bringa oss skolad sans och sorterad ordning till det som vi faktiskt vet. Fakta gör ingen nytta i hemliga stängda rum. Kunskap är till för att i öppenhet delas, förstås och användas. Tack Elaine!

Elaine har under sina idag 20 år i barbetvärlden ställt många envetna frågor och argumenterat både modigt och tålmodigt för fakta och en specifik hundras - Vieux Barbet.
blog comments powered by Disqus