Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Ögonkontakt

Koieye31maj14

Att få Koi att hålla kvar fokus på mig är ett av mina mål med våra nu aktuella träningsstunder. Att kunna strunta i alla störningsmoment som finns runt omkring. Det är inte det enklaste och fordrar för dagen att jag har något väldigt kul eller himla gott att erbjuda för att unge herrn ska hålla blicken enbart på mig och inte studera allt annat i vår omgivning. Det händer ibland att jag kan finna min spegelbild i ögat hans även då både godis och boll saknas. Men om något intressant i närområdet pockar på uppmärksamhet vandrar blicken med lätthet från mig till något helt annat...

LoseK1juni14
blog comments powered by Disqus