Barbet Koi

A french waterdog, born in Sweden with a japanese name - our dog in the world!

En blick säger allt!


KoiMal

Bara så söt...och ibland när vi har våra meningsskiljaktigheter, Koi och jag, är det gott att se till hans så snälla ögon...och komma till insikt om att det kanske är jag som inte är tillräckligt tydlig i att visa vad det är jag vill han ska göra.
blog comments powered by Disqus