Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Efterlyst!

WantedBreedID_520Det finns en vinst i att inse sina egna fel och brister. En vinst som kan bli till en växande investering för större medvetenhet och färre missförstånd.

Jag blev utnyttjad i min enfaldiga tro på tillit och i min brist på kunskap! En pågående kunskapsbrist som delar av den organiserade hundvärlden är väl medveten om, men inte gör något åt, för att rätta till och klargöra. Varför? Jo, därför att ett sådant åtgärdspaket också innebär ett ökat fokus på fakta och egen arbetsordning. En granskning som kommer att påvisa brister och uppenbara fel inom den organiserade hundvärldens egna system och förfarande.

Det tycks mig som att de resonerar att det är värt att mista en eller annan på vägen så länge organisationen och dess affärer ostört kan fortgå. Vi kritiserar ju inte inom de egna leden så som dess egna spelregler uppmanade säger till oss medlemmar! Allt är således frid och fröjd vilket också skallas under marschen med riktning framåt för en bredare utökad marknad och där några ohörda bara tyst ska finna sig i att bli knuffade utför ättestupan. Jag önskar fortfarande en stark hundorganisation som kan förmedla verifierad fakta, råd och rön men jag följer inte blint denna pådrivande marschens led och ordning utan har i sju år observerat, erfarit, frågat, berättat och protesterat och söker ännu förklarande svar från den organiserade hundvärlden;
Vem kan beskriva den specifika hundrasen barbet, dess historia och utveckling?
Vem kan jag lita på?
blog comments powered by Disqus