Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Uppe i det blå

Look15juni14

Det är tur att jag har Koi. Han är så klok och omedelbar genom sitt sätt att agera. Ibland önskar jag att människor kunde vara lika raka och uppriktiga som våra hundar. De säger klart och tydligt ifrån när något är fel och lika omedelbart visar de sin uppskattning och glädje för allt det goda här i livet. Förmågan att även vid gråa moln till trots glatt och öppet traska vidare mot nya mål är en utmärkt vägvisare. Så när saker för mig tycks sväva i det blå och utan förankring står Koi jordnära och samlad för att ta sig an det som väntar härnäst. Ett mycket vist och förståndigt utgångsläge som jag ska försöka att bli bättre på framöver.

Det var nog inte ur det blå som det franska ordspråket ”Det bästa hos människan är hunden” myntades. Utan snarare från en människas förståelse och erfarenhet av en klok hunds vänskap, lojalitet och samarbetsvilja i vått som torrt.
blog comments powered by Disqus