Barbet Koi

A french waterdog, born in Sweden with a japanese name - our dog in the world!

Längtan

Läntan1juni14

Det är med mycket längtan och alltför lång väntan i att bli av med kopplet. När vi närmar oss stranden blir bägge hundarna ivriga och vill omedelbart bli fria och lösa. Det vänds blickar en mot oss och en mot havet. Men först måste matte kolla av strandängarna och stranden så att det är kanin- och hundfritt. Och denna procedur ser likadan ut varenda gång vi närmar oss badet. Fritt Spring är hundarnas motto! Mitt är detsamma men med tillägget under ansvar - så det blir mycket av träning i att lägga band på sin iver. Det går och belöningen är nära!

Lov31maj14
SandMacKoiH1juni14
KoiG1juni14
blog comments powered by Disqus