Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Källsökning

Clear-sighted? Better to know than guess Barbet Koi

Att vara klarsynt och insiktsfull är egenskaper som de flesta av oss önskar mer utav. En början kan vara att prata med varandra istället för om varandra och inte minst;

Våga fråga!

blog comments powered by Disqus