Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Källsökning

Clearsightgrey_520

Att vara klarsynt och insiktsfull är egenskaper som de flesta av oss önskar mer utav. En början kan vara att prata med varandra istället för om varandra och inte minst;

Våga fråga!

blog comments powered by Disqus