Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Ska vi ut?

KOi15maj2015

Ibland blir dagarna inte alltid som planerat. Saker kommer mellan och omprioriteringar måste göras i människornas vardag. I hundarnas vardag är det inte lika inrutat och planlagt. Koi och Mac kunde inte bry sig mindre. Det viktiga är att vi kommer ut på våra rundor med allsköns aktiviteter eller bara strosar runt och snusar dofter och lika viktigt är det att få lov att njuta av att bara vara i närhet av varandra. ”Det ska vara gott och leva annars kan det kvitta” i toner till göteborgska ljuder i mina öron och hundarna tycks inte alls protestera. Gläjde är viktigt – i såväl planerat som spontant.

Macrygg15
blog comments powered by Disqus