Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Bytt, bytt kommer aldrig igen!

JSBARBETTL_520


Hur beskriver man en barbet visuellt? KoiPeace undrar och protesterar!

blog comments powered by Disqus