Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Bytt, bytt kommer aldrig igen!

JSBARBETTL_520


Hur beskriver man en barbet visuellt? KoiPeace undrar och protesterar!

blog comments powered by Disqus