Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Bytt, bytt kommer aldrig igen!

Je suis Barbet hälsar en stolt Thelma Lou


Hur beskriver man en barbet visuellt? KoiPeace undrar och protesterar!

blog comments powered by Disqus