Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Vilsam helg!

KoiF17maj2015svmal_72w

Jag tror Koi hoppas på både bad och vila efter spårarbete under helgen. En helg som vi önskar blir lite soligare och framförallt varmare än vad det hittills varit. Glad Pingst!
blog comments powered by Disqus