Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Historia ur olika synvinklar

Febus och Leendert Bosman dokumenterar hundar

Historiska värden under bearbetning. LEENDERT BOSMAN har tittat närmare på historiska källor till vägledning för dem som har ett intresse i Barbetens historia. Läs mer under KoiPeace.
blog comments powered by Disqus