Barbet Koi

A french waterdog, born in Sweden with a japanese name - our dog in the world!

Historia ur olika synvinklar

Febus2

Historiska värden under bearbetning. LEENDERT BOSMAN har tittat närmare på historiska källor till vägledning för dem som har ett intresse i Barbetens historia. Läs mer under KoiPeace.
blog comments powered by Disqus