Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Historia ur olika synvinklar

Febus2

Historiska värden under bearbetning. LEENDERT BOSMAN har tittat närmare på historiska källor till vägledning för dem som har ett intresse i Barbetens historia. Läs mer under KoiPeace.
blog comments powered by Disqus