Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Jul, jul strålande jul

Tlykta-100

Hoppas tomten snart kommer och bär med sig inte bara en tomtelykta utan massor av upplysande ljus för bred spridning som kan skingra vårt dunkla kunskapsmörker. Det finns så mycket att upptäcka, undersöka, lära och försöka förstå. Måhända insiktsfullt, så här i de hemligt inslagna överraskningarnas tid.

En lysande God Jul!
blog comments powered by Disqus