Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Är det inte KÄRLEK, så säg!

BiancaKramW

Då och då dimper det ner frågor om mina erfarenheter av Barbet Koi. Intresserade frågor som rör t ex rasen och valpköp. Att fråga är viktigt och visar inte bara på ett intresse utan också på ett sunt ansvar som bör uppmuntras. Det finns inga dumma frågor och alla frågor söker ett svar även de som inte kan besvaras. Jag har långt från svar på alla frågor men jag kan efter bästa förmåga försöka förklara varför.

Jag delar gärna mina erfarenheter men att svara på mail tar sin lilla tid. Så när jag fick min senaste läsarfråga så kom tanken om att skriva ett långt och uttömmande svar som jag publicerar öppet så finns den tillgänglig för alla intresserade att ta del utav och jag slipper upprepat skriva om samma egna erfarenhet med Barbet Koi. Tack Kajsa för Ditt mail med frågor och medgivande att dela med fler. Frågor som dessutom gav mig en funderare och en idé till en ny artikel. Intresserade hittar Kajsas frågor och mitt svar i en lång artikel under fliken KoiPeace. Skrivet ur mitt perspektiv som valpköpare och numera hundägare. Bilden ovan på två glada och kramgoa vänner har jag lånat till Kajsa för visning och till glädje för oss andra. Stort tack till fotografen och inte minst till de två glada.
blog comments powered by Disqus