Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Arbetsglädje

Koiupp18apr14

Att apportera är fantastiskt kul tycker Koi. Som outtröttligt och med mycken arbetsglädje skulle kunna hålla på hur länge som helst. Koi ser alltid med bedjan i blick när han förstår att det är dags att sluta och påbörja promenaden hemåt. En blick av önskan och iver som säger: Bara en gång till...

KoiC18april14
Koiblue2014
Up
blog comments powered by Disqus