Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Ett nytt år i fokus

Så öppnar vi locket till vår ständigt växande skattkista och lägger varsamt årets vunna erfarenheter, vetskaper och minnen tillsammans med redan befintliga och skapar utrymme för att blanda med det nya som väntar. Gott slut på det gamla och Väl Mött till det nya!

KoiGNY14
blog comments powered by Disqus