Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

När dumheten blottläggs...

https://www.mydogbreeds.com/labradoodle-vs-barbet

Att jämföra en oodle med en annan är väl okej. Det som definitivt inte är okej är när historien av en gammal fåtalig men specifik fågelhund används för att marknadsföra en ny variationsrik pudelmix och därmed förleda läsaren i tron om att dagens barbet är en anrik, förutsägbar och sällsynt rashund.


Jag blev lurad och jag är med all säkerhet inte den enda och definitivt inte den sista. Jag frågar mig oupphörligt hur länge denna dumhet ostört och okontrollerat kan fortgå?

Att valpspekulanter som försöker informera sig men kanske intresserar sig mer för sköna lockar är väl en sak men då uppfödare och rasklubbar ignorerar och bortser från fakta är det inget annat än förödande allvarligt och beklagligt. Hur ska människor bli medvetna och kunna ta ställning och göra genomtänkta val om ingen uppriktigt informerar? Är det rimligt att undanhålla fakta och därmed inte delge hela bilden av en mixad och tilltrasslad historia? Hur kan jag informera mig och göra min betydelsefulla hemläxa om ingen upplyser och tillhandahåller information som är förankrad i väl granskad fakta?

Jag upphör aldrig att förvånas över hur bedrägligt människor agerar i den ständiga jakten på egna vinster av olika slag, som makt, kontroll, pengar och ära. En förljugen marknad där konserverad gröt får en flärdfull etikett och kostar skjortan. Konsumenten förleds och betalar. Den bistra sanningen upptäcks först efter inköp då burken öppnas. Långt från alla inser eller vågar tillstå att de blivit lurade och den lukrativa bluffen kan således fortgå…allt emedan en gammal och specifik hundras tynar bort på grund av människors oförstånd.

Barbet trio våren 2020
Mina tre barbeter är i olika dosering också pudelblandningar. Varav en av dem är omsorgsfullt avlad med målet om att bevara och värna en specifik hundras av griffontyp. För att genom delad saklig kunskap och i tålmodig varsam selektion åter söka närma sig hans ursprung, funktion och rastyp i Vieux Barbet.

Hourie de Floirac LOF 7 Barbet 1, Elaine Fichter
Ovan en sida ur Elaine Fichters intressanta, omfattande och samlade historiska arkiv med händelser kring och ursprung till en specifik och väl definierad hundras. Mer av intressant läsning finns på http://www.vieuxbarbetfrancais.com/ och http://barbet-frenchwaterdog.com/

blog comments powered by Disqus