Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Rätt eller fel?

KoiNeouppv_520

I den hialösa och omdömeslösa barbet-världen är sanningen tydligen ointressant. Här florerar det lustigt och vida spritt allt om vad vi tycker och tror oss veta. Mer sällan syns väl studerade uppgifter med källhänvisning publicerade i mediaetern. Om ingen sakligt informerar, granskar eller ifrågasätter kan alla fortsätta med att köra sin egen version om vad som är rätt och fel.


Jag har i nu många år tålmodigt och stadigt stabilt stått upp och talat utifrån min situation, men för fakta, rättvisa, uppriktighet och tolerans. Jag har visat på fel och uppenbara brister. I retur har jag antingen blivit bespottad av förargade röster eller blankt ignorerad. Även av dem som har ansvar med makt att förändra och som samtidigt har en skyldighet i att förmedla tillförlitlig information. En organiserad hundvärld som propagerar för kunskap och utbildning men som samtidigt själva sprider desinformation och förnekar fakta? I den organiserade hundvärlden klappas det publikt och högljutt uppmuntrande på axeln där dessa allt som oftast berömmer varandras bedrifter inom organisationen. Hade jag varit i deras sits hade jag gruvligt skämts och lagt band på min egenkära självbild för att inta en mer ödmjuk och lyhörd position. Inte minst hade jag agerat för att söka fakta, lära och förstå. Därefter slagit om kursen genom att verka för att ställa till rätta. Det är väl så ett samhälle bör fungera? Att vi tar lärdom av den kunskap som redan finns och det nya som kommer oss till del. Kunskap som också hela tiden växer och förändras. Fakta som vi fördelaktigt kan ta hänsyn till vartefter den kommer till vår kännedom.

Är det inte dags att tona ner polariseringen på individers tycke och smak och istället gemensamt ställa oss starka för att motarbeta lögn och sanslösa egotrippar genom att använda och sprida väl förankrad kunskap som sällan ses eller ges samma massmediala utrymme som den kapitalstarka och riktade reklamen. Hundvärlden behöver, liksom samhället i stort, lägga mer tid på att granska, analysera och sprida fakta för allmän kännedom och ökad medvetenhet. Att upprepat och förståeligt klargöra kunskap kring det vi kan och vet för att stödja och hjälpa istället för att skada och stjälpa. Ett grundläggande ansvar vilar hos alla och envar och allra tyngst hos dem som tar avgörande beslut. Låt oss se mer av grundligt bearbetad handling och mindre av värdeladdat subjektivt struntprat.

Det krävs inte samsyn i varje enskild fråga. Vad vi behöver är först och främst uppriktighet, kunskap och utbildning. Vi behöver arbeta för en god kunskapsförankring innan vi agerar. Det krävs elasticitet med förmåga att anpassa sig till såväl gammal som ny fakta. Sist men inte minst - att vi på samma öppna och tillgängliga kunskapsbas kan samlas kring riktning i arbete för ett klarlagt gemensamt mål. Glöm för all del inte att vägarna till ett mål är flera och kan se olika ut.

SLÅ HÅL PÅ LÖGNEN!
blog comments powered by Disqus