Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Koi har bollen eller tvärsom

GuardianK_520

Letar jag efter bollen så finner jag också första bollväktare, herr Koi!

blog comments powered by Disqus