Barbet Koi

A french waterdog, born in Sweden with a japanese name - our dog in the world!

Koi har bollen eller tvärsom

GuardianK_520

Letar jag efter bollen så finner jag också första bollväktare, herr Koi!

blog comments powered by Disqus