Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Koi har bollen eller tvärsom

GuardianK_520

Letar jag efter bollen så finner jag också första bollväktare, herr Koi!

blog comments powered by Disqus