Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Sällan bollfritt...

Koibollnov2015

Nej, bollfritt har vi det aldrig här. Men vi har bollfri tid. Och självaste mäster Koi klarade av att lägga bollen åt sidan och hålla fokus på matte...det tar sig sa brandmannen...och jag är nöjd. Mac ser tillfället men kan också låta bli. Detta är träning i självkontroll på hög nivå och väl presterat av mina bägge krulliga sötnosar.

Macokt2015
blog comments powered by Disqus