Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Leendert visualiserar ursprung och funktion

Tre ytterligare sidor från Leendert Bosman’s ”Simple Series” finns nu att betrakta och studera under fliken KoiPeace. Leendert delar illustrerad historik om barbet, dess ursprung och funktion för allas blick och förståelse.

Simple Series av Leendert Bosman här no 3
blog comments powered by Disqus