Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Black Barbet Friday

BedKoi_520

En svart lurvenpajsare som vet att väl tillvarata en Black Friday.

blog comments powered by Disqus