Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Barbet - ett intressant och brokigt ämne

guyguyFroggie_sv

En Barbet, med sitt ursprung i Frankrike, tillhör en skör och liten raspopulation med en brokig historia som många av oss saknar vetskap om. Barbeten har tampats med många svårigheter i sin kamp för överlevnad och har stått på randen till att helt försvinna. Än idag är dess population farligt nära att kallas utrotningshotad. Jag tycker det är mycket intressant och häpnas av att läsa om rasens historia och dess problem och svårigheter i att bana sin väg framåt. En historia som i mycket också kan förklara varför rasen idag är så variationsrik i sitt utseende.

Det finns flera hängivna eldsjälar som bidrar till att sätta denna ras på kartan och som gör stora efterforskningar i dess historia och nutid. Ett omsorgsfullt och tidskrävande arbete för att bevara en passions karaktär och särart och som ser med tillförsikt och hopp om att rasen ska kunna möta framtidens ljus i levande form och inte i form av skrivna ord och illustrerade bilder. En helt ny site, bland många andra i detta ämne, är barbet-frenchwaterdog.com

BARBET_AFWD

blog comments powered by Disqus