Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Till farfar Ungaro med tack

Barbet Ungaro


I veckan som gick nåddes vi av beskedet att Kois farfar lämnat jordelivet. Ungaro levde sitt liv i Frankrike och har 46 avkommor och som i nästa led har fler avkommor och i nästa.... Ungaro, var en herre som således haft ett stort inflytande i barbetvärlden. Tillsammans med farmor Coccolina så kom Kois far Clyde till världen 2007 i Frankrike för att så slutligen hamna i Sverige och efter Clydes möte med Tova 2012, föddes lite senare samma år våran Koi.
Ungaro levde ett friskt, aktivt och kärleksfullt liv och blev 13 år, 6 månader och 19 dagar gammal. Vi sänder vår varmaste hälsning med tack och delar våra tankar i en svår stund med Ungaros matte och husse. Tack också till Elaine som förmedlar och delar såväl information som våra tankar men också för initiativet att samla bilder på Ungaros ättlingar på ett ställe. Har Du en barbet med Ungaro i stamtavlan och vill delta i en minneshälsning till Ungaro och hans ägare finns instruktioner på Elaines hemsida som du finner i länken ovan.

Ungaro_condoléanses_520
blog comments powered by Disqus