Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Stå!

SEUCHKOIB

Åter till vardag och det är mycket av hopp och bus på vår skönhet. Våra träningskvällar är av varierande karaktär...ibland är det utmärkt fokus och ibland är det mest av allt annat än det som jag avsett vi skulle träna på. Men vi har åtminstone fått kläm på kommandot ”Stå”.

SEUCHKoi14W
blog comments powered by Disqus