Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Närmare

Lick

Nu är det dags att städa upp inför nya året då det gamla börjar lida mot sitt slut. Så här näst sista dagen är det hög tid att summera och samla ihop och ta med sig av erfarenheterna och vandra vidare in i nästa som väntar. I vanlig ordning har det varit en del av tårar men mestadels och klart övervägande goda och glada stunder, nya lärdomar och massor av upplevelser. Vi rensar ut det som varit av mindre vikt och bevarar aktsamt det som kan återanvändas och bringa oss nytta. Vi är snart redo att ta oss an det nya året.
blog comments powered by Disqus