Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Crotté comme un Barbet

Skitig som en Barbet! Ja, de är inte rädda för att skita ner sig dessa två herrar. Varma dagar grävs det ytterligare lite till i Macs sedan länge grävda grop under plymspirean. I denna svalkande jordgrop trängs de sen om utrymmet. Speciellt härligt är det när Mac precis är klippt och nybadad…

SkitigaW
blog comments powered by Disqus