Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Från det ena till det andra

blank2020-100


Ett decennium av gott och ont knyts summerande ihop och läggs till vårt arkiv av gångna händelser i vår omfattande och samlade historia.

Ett nytt oskrivet årtionde öppnar snart sin dörr och vi vandrar vidare på vår givna tidsaxel. Något lite extra speciellt blir det allt med året som vi snart skriver. Siffrorna som utgör årtalet visas nämligen i dubblett vilket inträffar en gång under vardera århundrade. Kanske kommer året för raritetens skull med dubbla krafter som förlänger våra steg och förbättrar våra gärningar framöver? Ett blankt blad kan inbjuda till nya minnesvärda storverk. Men pass upp, det kan lätt bli fel och istället skapas plats för upprepning av redan gjorda misstag som vi allra helst vill gömma och glömma. 365 dagar ger utrymme för såväl möjlighet som utmaning. Oavsett resultat har vi valmöjlighet att lära och förbättra om vi tar oss tid i tiden. Att med uppriktig återblick reflektera och summera för att därefter i vunnen lärdom agera.

Med min ständiga förhoppning om uppriktig samlad sans i tolerans. Ett innehållsrikt tack till 2019 och 10-talet. Var hälsad 20-talet i 2020! Jag med min medryckande hundtrio hälsar ett gott slut och ett särdeles
GOTT NYTT ÅR!


NeoMahlerdec19
Nyansrik är den vida skalan mellan svart och vitt. På min och denna decenniets sista bild tronar barbet Neo Mahler med sin ständigt arbetande nos. Nosen som har en central placering och roll i syfte att vägledande peka ut riktning för önskat mål.
blog comments powered by Disqus