Barbet Koi

A french waterdog, born in Sweden with a japanese name - our dog in the world!

Koi i lådan

Koi är en nyfiken, undersökande och yster valp. Det mesta som finns i hans närhet är värt att undersöka närmare. Om det helt plötsligt skulle tillkomma något nytt i närmiljön så är han den första att veta. Idag låg det en kartong i trädgården som inte funnits där förut. Koi måste genast titta till detta ny objekt. Alltid går det väl använda till något. Ytterst miljömedveten när han ser en återanvändning i allt han hittar!

KoiiboxW
blog comments powered by Disqus