Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Balanserat och verifierat

Y_Y

Är det informatörer kring en ras som ska avgöra om rasen är något för mig eller inte? Hur ser den bedömningen ut om vi inte känner den egna rasen och inte heller individen som efterfrågar upplysning?

Att uppfödare väljer till vem de säljer är ett faktum som är helt förståeligt. Men när de som objektivt ska informera och tillhandahålla saklig fakta om en ras dessutom börjar värdera individen för rasmatchning, är detta ett högst besynnerligt tillvägagångssätt. Vilket syfte har informatören? Ges informationen för att generellt upplysa om en ras och dess särart eller för att förespråka och underlätta det senare urvalet för en uppfödare? Dumhet vet inga gränser men en rasklubb bör åtminstone känna till dem.

Borde vi inte lämna samma utrymme för valpköpare som för dagens uppfödare? Där var och en får och ges möjlighet att dra sina egna kloka och sunda slutsatser utifrån information som härrör från insamlad data?

Värdet och nyttan för mig och mitt skrivande är att respektera, vårda och värna hunden och dess arv, inte att snabbt skriva om historia och nutid utifrån människans tycke, smak och intresse. Stanna upp en stund och fundera över eget agerande. Tänk framåt och analysera. Det vi idag gör eller inte gör leder också till konsekvenser för morgondagens resultat. Sänk tempot i hela processen så att vi i tanklös iver hejdas för att hinna både lära och förstå innan dess att vi skrider till avgörande handling. Låt oss se mer av såväl fakta som den värdefulla och viktiga impulskontrollen.


blog comments powered by Disqus