Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Närstudie

Koitunga14

Koi och hans nos. När vi är ute på promenad är hans nos nästan ständigt i marken. Han söker av minsta lilla och drar snabbt och effektivt över ytorna. Koi är helt uppslukad i sitt arbete. Man brukar likna denna aktivitet som hundars sätt att läsa dagens nyhetsblad. Genom nosen far doftspår som ger hunden aktuell och värdefull information om sitt närområde. Vad, vem, känd, okänd som passerat när. Det är några exempel på vad detta verkningsfulla organ kan informera om. Har han hittat något riktig intressant och extra läsvärt så är det näst intill omöjligt att nå fram till hans hörselorgan. Som om alla hans sinnen helt enkelt koncentrerats till den nos som gång efter gång drar in och ut i det ytterst lilla område som så totalt fångat hans uppmärksamhet. När hans hörsel så sakteliga börjar återvända till sitt rätta ställe är han färdigläst och redo för efterlämna sin egen faktanotis för nästa läsare.

NosakAmars14
NosakBmars14
Koirevirmars14
blog comments powered by Disqus