Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Tack!

Koiögauppokt2013

En enda liten tanke orkar bära massor med stora och minnesvärda stunder. Ibland är det märkligt hur vägar korsas och vi möter människor och djur i de oräkneliga upplevelser som livet bjuder. Goda som svåra stunder – alla bär de på en lärdom. Och är vi kloka nog att ta med oss våra erfarenheter är de i samlad trupp till god hjälp i tiden som ligger framför oss. Av de människor och djur som strålat samman med den egna livserfarenheten finns det alltid några som lämnar djupare avtryck än andra. Just dem tillägnar vi en tanke idag.
blog comments powered by Disqus