Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Canipage

Teamwork
Ett canipage som i stundens arbete och glädje nått fullt samförstånd.


Ibland använder sig hundfolk av ordet ekipage när man pratar om den samspelande duon. Den mellan människa och hund.


Inte helt korrekt för ordet hör till och beskriver den enhet som utgör samarbetet mellan människa och häst. Oavsett om människan sitter på hästens ryggen eller på kusksätet i vagnen bakom så beskrivs samarbetet dem emellan som en enhet med det vackra ordet ekipage.

Med dagens alla hundar som av sina människor engagerar sig i allsköns olika aktiviteter så är det faktiskt märkligt att det inte utformats ett liknande ord eller term för det goda och fördelaktiga samspelet mellan människa och hund. Oftast använder vi och säger hund och dess förare men den beskrivningen anger två skilda objekt i dess olika funktion. Själva enheten som uppstår när vi tillsammans arbetar för ett gemensamt önskat resultat saknar sin mer precisa beskrivning. För det är ju just detta som vi jobbar upprepat och målinriktat ofta för att uppnå i den ömsesidiga kontakten och i förståelsen oss emellan. Ett alltid önskat och viktigt samarbete men där vi i hundvärlden saknar ett beskrivande ord. För all del vi lånar ordet ekipage då och då men ska vi inte drista oss till att bli mer specifika och dana oss vårt alldeles egna? En mer rättvisande och tydlig beskrivning i det fantastiska samspel vi har med våra hundar. Vad sägs om förslaget canipage?

Häst på latin benämns Equus caballus och hund som Canis lupus familiaris.
Comments

När kompassnålen saknas

Found_Koi_520


Barbetens rasklubbar världen över visar vilja i att skapa attraktion och intresse för att märkvärdigt uppmärksammas. Uppfödare vill skapa efterfrågan för att dyrt sälja in sin ras men är förvånansvärt ibland närmast mikroskopiskt lite intresserade av att grundligt studera, förstå och förmedla verifierad fakta kring den ras man säger sig känna, värna och älska.

Till uppfödares förtjusning står glatt tillmötesgående rasambassadörer på torg i publika montrar eller inför skribentens flinka fingrar där de i många attraktiva adjektiv skönmålar och visar upp sin ras. ”En mjuk vänlig, charmigt söt och en alldeles underbar hund. En sällsynt ras som är helt fantastisk på alla sätt och vis". Men då frågande intressenter vill ha specifika fakta så är det få som kan eller vill definiera hundrasen. I den med flera sinnen upplevda variationen så hävdas bestämt att alla inom rasen nu många olika typer är en och samma ras. En anrik sällan sedd och föga känd än mindre studerad hundras och där stamtavlan i tryckt skrift anger rasen som barbet.

Men säg mig hur kan vi värna en ras om vi är osäkra på dess historia och framväxt? Hur kan vi vara specifika och definiera rasen om vi inte känner och förstår dess ursprung, exteriör och funktion? Hur vågar vi ens avla på hundar om vi inte intresserar oss för att lära om rasen och dess numera tydliga skillnader som härrör från en brokig bakgrund i olika syfte och mål? Om vi inte med säkerhet känner gårdagens och dagens fakta hur kan vi då uttala oss om morgondagens mål och resultat?

KÄNSLA VERSUS FÖRNUFT
I barbetvärlden florerar det mycket av passionerade känslor och prompt bestämda antaganden. Här finns också fakta och oklarheter som både medvetet och omedvetet döljs. Det är anmärkningsvärt att en till början fransk försumlighet men som numera är en spridd och tilltagande skandal tillåts att okontrollerad växa. Den specifika ras som de involverade förespråkar, avlar, bedömer, marknadsför och säljer finns inte ens längre. Rasen idag består i en blandning av flera olika raser men också hundar av helt okänd härkomst. I oklar dosering finns också mer eller avsevärt mindre arvet från den ursprungliga rasen. Det stora flertalet av oss saknar faktisk kännedom om rasens uppriktiga bakgrund och tidslinje. Det finns inte ens en samlad dokumenterad djupstudie med tydliga referenser för allmän kännedom att tillgå. Rasen har en lång historik och den senare är krass och rörig då den vittnar om människans övermod men också om okunskap och vilseledande dumhet. Om ingen studerar och granskar källor med målet om att förmedla och sprida saklig objektiv information, då ges vi aldrig möjlighet att kunna göra medvetna och informerade val. Inte heller kan vi värna en rashund.

Girighet och arrogans har åter igen trumfat både fakta och sunt förnuft. En organiserad hundvärld som bortser eller helt blundar för fakta och dubiösa händelser och beslut är bortom förståndets sans och reson. Ett faktum som är förödande inte bara för en specifik hundras utan också för den organiserade hundvärlden då den kullkastar hela dess syfte och mål. Inte undra på att de levande tysta själarna inom denna världsomspännande organisation varken vill eller önskar att uttalat agera för att därigenom rikta strålkastarljuset på begångna och egna förödande fel.

GEMENSAMT ANSVAR
Inget varar för evigt – inte ens en spridd lögn. Vi kan inte skärma oss från verkligheten om vi önskar göra skillnad i dag för att gynna morgondagen. Jag har funderat en del kring om och hur den organiserade hundvärlden ska tackla denna långtgående och nu svårt toviga situation? Vad och vem kommer att klippas bort och hängas som syndabock i ett fall som detta? Alla vi som är delaktigt involverande i rasen bär ett ansvar. Vi utgör i olika grad och omfattning de aktiva beståndsdelarna genom brist på fakta i handling och icke-handling. En förgörande ignorans som resulterat i förskingring av en specifik hundras och skapandet av en diffus ny.

Världsmakten spände sina muskler och inledde 2020 med upprepad dumhet i överraskat dåd. Bråd död med skämmande smädelse i ömsesidiga kast mellan parterna i skräckinjagande hot som försätter ovanstående problematik till en helt annan nivå. I vårt omfattande stora handlar det om allt och allas - världens gemensamma förutsättningar
för liv och överlevnad. Likväl, i stort som smått, återfinns mönstret av samma elaka bakterie i ignorans och blixtrande känslors övermod med målsiktet inställt på snabb utdelning och vinst, makt och kontroll, ära och berömmelse. Emellan några makthungriga få förs en girig kortsiktig tävlan med impulsiva handlingar som kan resultera i helt oförutsägbara, okontrollerade aktioner med katastrofala följder för många, kanske alla.

VILJANS KRAFT
Vill vi rikta upp vår irrande färd behöver vi både skynda och hejda oss. Förmedla med upprepad tydlighet kompassnålens önskade riktning! Ibland behövs ett raskt tempo med effektiv handlingskraft andra gånger krävs att vi drar hårt i bromsen, saktar in, kanske helt stannar upp för inte fartblinda spåra ur. Vi behöver vägledning och fakta. Vi behöver bli införstådda med såväl bakgrund som förutsättningar. Vi behöver förståelse för detaljers inverkan på helheten. Höj och vidga perspektivet så vi kan uttrycka ett mål men också ange vad det är vi har att förhålla oss till. Får vi slagsida kan vi söka hjälp för att lära oss hur vi stuvar om och balanserar lasten så att färd och riktning gynnar önskat mål.

Önskar vi demokratiska och informerade val och handlingar är det en förutsättning att vi kan tillhandahålla beslutsunderlag med korrekt data för alla men också visa förmåga att uttryckt specificera vad det är vi har och vad vill uppnå.
Vill vi tjäna pengar på en myt eller värna en specifik hundras? Vad vill vi? Vilket mål och syfte har vi? Hur ska nå vårt önskade mål? Väljer vi att värna en ras görs det allra bäst genom delad uppriktig fakta för allas kännedom. Först i medvetenhet kan vi aktivt påverka och göra genomtänkta val och urval. Med delad kunskap minskar vi också risken för att falla överraskat hårt och farligt djupt i girighetens luriga fallgropar.

Dumhet existerar och går ännu inte att bota men okunskap kan med bildning skolas och kunskap kan ges näring för att kraftfullt spridas och växa.

VAD VILL DU?Comments

Från det ena till det andra

blank2020-100


Ett decennium av gott och ont knyts summerande ihop och läggs till vårt arkiv av gångna händelser i vår omfattande och samlade historia.

Ett nytt oskrivet årtionde öppnar snart sin dörr och vi vandrar vidare på vår givna tidsaxel. Något lite extra speciellt blir det allt med året som vi snart skriver. Siffrorna som utgör årtalet visas nämligen i dubblett vilket inträffar en gång under vardera århundrade. Kanske kommer året för raritetens skull med dubbla krafter som förlänger våra steg och förbättrar våra gärningar framöver? Ett blankt blad kan inbjuda till nya minnesvärda storverk. Men pass upp, det kan lätt bli fel och istället skapas plats för upprepning av redan gjorda misstag som vi allra helst vill gömma och glömma. 365 dagar ger utrymme för såväl möjlighet som utmaning. Oavsett resultat har vi valmöjlighet att lära och förbättra om vi tar oss tid i tiden. Att med uppriktig återblick reflektera och summera för att därefter i vunnen lärdom agera.

Med min ständiga förhoppning om uppriktig samlad sans i tolerans. Ett innehållsrikt tack till 2019 och 10-talet. Var hälsad 20-talet i 2020! Jag med min medryckande hundtrio hälsar ett gott slut och ett särdeles
GOTT NYTT ÅR!


NeoMahlerdec19
Nyansrik är den vida skalan mellan svart och vitt. På min och denna decenniets sista bild tronar barbet Neo Mahler med sin ständigt arbetande nos. Nosen som har en central placering och roll i syfte att vägledande peka ut riktning för önskat mål.
Comments

Jul, jul strålande jul

Tlykta-100

Hoppas tomten snart kommer och bär med sig inte bara en tomtelykta utan massor av upplysande ljus för bred spridning som kan skingra vårt dunkla kunskapsmörker. Det finns så mycket att upptäcka, undersöka, lära och försöka förstå. Måhända insiktsfullt, så här i de hemligt inslagna överraskningarnas tid.

En lysande God Jul!
Comments

Skratta eller gråta?

Knottobe_alt-100


Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta? Detta då SKK gör sitt offentliga uttalande om vad just dem tycker om pudelblandningar. Svaret som SKK förmedlar är mot ljuset av hur de hanterat rasen barbet både självbedrägligt och löjeväckande.

Det diskuteras valpköp, research, allergi och pudelblandningar i tv4-programmet Malou efter tio. SKK var inte inbjuden men vill delta i diskussionen och förmedlar svar på sin hemsida. Ett litet utdrag ur det svaret följer här;
"I programmet tog man också upp de höga kostnader som är förknippade med pudelblandningar, vilket enbart beror på att efterfrågan är större än tillgången. Pudelblandningarna kostar ofta mångdubbelt mot en SKK-registrerad rashund, trots att de flesta inte har kostat något extra i form av provmeriter, veterinärundersökningar och tester för hälsoprogram med mera. De höga valppriserna lockar också hundsmugglare och oseriösa uppfödare som vill tjäna snabba pengar, vilket ökar risken för att bli lurad.
Om man vill göra det enkelt för sig behöver man alltså inte gå över ån efter vatten och pudelblandningar tycker vi inte tillför något på hundmarknaden. En hundras som uppfyller ens önskemål och en seriös uppfödare hittar man enklast inom Svenska Kennelklubben. Gör ett tryggt hundköp och köp en svenskuppfödd hund från en av SKKs duktiga hunduppfödare!"

Överraskande och trots research är den blandade kompotten av hela min upplevelse och erfarenhet vid köp av rashund inom SKK organisationen. Den organiserade hundvärlden skryter om sina strikta kontroller och kunniga uppfödare av rashundar. Men hur tillförlitliga är kontrollerna och hur kunniga är egentligen våra vägledare - raskklubbar, domare och uppfödare inom SKK?

För dryga sju år sedan inhandlade jag just en pudelblandning, men dock en så kallad rashund under namnet barbet. Jag kan inte annat än med emfas bedrövas. Barbet som marknadsförs och säljs under SKKs rasansvar som en fransk, arbetande, anrik och sällsynt rashund. I själva verket är dagens resultat ett micmac av många raser. Varav en är barbet moderne. En ur pudel helt nybildad ras som är nästan jämngammal med labradoodlen. Dessutom saknas en uppriktig historik och innehållsdeklaration samt ett välformulerat gemensamt avelsmål som uttrycker vilken av alla dessa blandade och olika raser som man genom sin avel avser sig att vilja uppnå och för vilket syfte?

Jag har inget som helst emot blandningar, så länge man är UPPRIKTIG i svar och beslut som återger den sanna bakgrunden för den hund som saluförs. Det jag starkt opponerar mig emot är när organisationen vilseleder genom att inte tillhandahålla hela den komplexa bilden bakom två helt olika men begränsat små raser (den ursprungliga griffontypen och den nybildade pudelvarianten) under samma namn och rasstandard. Dessa två raser är numera korsade. Ytterligare raser är också inblandade i denna superblandning som i dag står till marknadens förfogande under rasnamnet barbet. Värderingsberikat subjektivt dravel hjälper knappast i arbetet om att kartlägga en trasslig historik. Inte heller duger det som förklaring till hugade valpköpare och övriga intressenter.

Som sedan tidigare ägare till en pudelblandning och på jakt efter en mer stabiliserad hundras. Åtminstone jag valde en rashund just därför att jag vill säkerställa hundens ursprung och bakgrund. Jag ville vara förberedd men också för att lära känna och veta mer om min hund. Då jag senare upptäckte att såväl kontroller som granskning fallerar inom organisationen så kan jag inte annat än uttrycka min numera trötta besvikelse. I händelserik efterhand skulle jag upptäcka att jag köpt ytterligare en av numera många pudelblandningar. En rashund med en sällsynt märklig bakgrund som senare skulle visa sig vittna om många raser och skilda viljor och avelsmål bland uppfödare inom flera länders kennelklubbar.

Ja, jösses vilken ogripbar och svårförståelig röra! Vetskap ske lov, för att det finns människor med tålamod som är målmedvetna och intresserade som med samlad data och lång erfarenhet kan bringa in historik för en bättre förståelse. Elva års svensk medvetenhet med fötterna på ”denna sidan om ån” borde tagit oss längre och kunde med hjälp av lyhörd ödmjukhet och fakta bättre upplyst för att vägleda såväl hund som människa. Var finns data som styrker det som sägs och utlovas? Vi behöver kunskap och utbildning. I synnerhet dessa tvåbenta som styrande håller i kopplet för att leda sina hundar på vägen framåt.


Googla labradoodle (34 000 000 träffar då jag googlade ) och titta på bilderna, googla därefter barbet (5 020 000 träffar) och studera också de bilderna…jag lovar, du kommer onekligen att upptäcka likheter då de båda har rasen pudel gemensamt. Googlar jag sedan på den äldsta, Vieux Barbet, den från pudel skilda men ursprungligt specifika hundrasen som fick sin första rasstandard nedtecknad år 1886, då får jag endast 245 000 träffar.
Comments

Håll dialogen levande

SYWNK_520

Om informationen som ges inte är korrekt och tillförlitligt förankrad då blir informationen helt värdelös.

Det krävs kurage och uppfinningsrikedom att våga stå upp för sig själv och sin utsatthet. Nytänkande och kurage visar den hundägare som blev grundligt lurad. Hundägaren som vill förstå, lära och som vågar ställa frågor. Hundägaren som nu dokumenterat sin erfarenhet i en film om två delar. En dokumentär som visar oss en vidrig handel med smuggelhundar. Programmen visades nyligen på svt 1 under temat dokument inifrån och heter - ”Älskade smuggelhund”. Inte bara vågar valpköparen ställa frågor utan törs sig också på att visa sin egen och med det också den stora sårbarhet som vilar hos oss människor när vi blint och i god tro förlitar oss till det som sägs.

De flesta av oss handlar med gott uppsåt och hoppas således också att omgivningen är lika ärlig som god. Tyvärr ett önsketänkande. Det finns rötägg och de är vitt spridda inom alla kategorier och områden. Vissa rötägg är väl införstådda med sin verksamhet och vinstgivande bluff emedan åter andra i sin tur är satta att agera som vinstdrivna idioter just därför att ingen mäktar med att fånga upp dem och ställa dem till svars. Programmen om smuggelhundar visar med tydlighet just på vikten av att vara en besvärlig och frågvis valpköpare. Programmet visar också varför inte ens den godaste och väl belevade människan är tillförlitlig om densamme också saknar kunskap och data för att kunna verifiera det som sägs och utlovas.

Diskussioner kring tillförlitlig information och verifikation är ett ämne som tål att repeteras och dialogen bör ständigt hållas flytande och aktuell. Ställ frågor och krav! Stålsätt Dig för att inte luras av arrangerade sköna bilder, smicker, bedjande valpögon och sockersöta meningar. Be om att få hela spektrat serverat i sitt rätta sammanhang. Förhåll Dig alltid kritisk. Läs på och lär Dig att formulera argument utifrån svaren Du får, för att på så sätt göra livet surt för lurendrejare deras bedrägliga verksamhet. Om ingen köper smuggelhundar finns det heller inga pengar för de hänsynslösa smugglarna och marknaden kan ebba ut för att självdö. Det stora problemet är som alltid att klura ut vem som är trovärdig och vad som är sant eller falskt. Var uppmärksam, frågvis och kräv verifikation!

Ber säljaren Dig att dra åt fanders med dina frågor då är det bara att vara tacksam för att istället söka vidare efter en seriös uppfödare och säljare som är mån om både valpen som att svara på Dina frågor om den.

Med delad, väl förankrad och informativ upplysning så kan vi lära oss av varandras uppriktiga erfarenhet för att tillsammans bli bättre på att tackla lögn och bedräglig handling.
Comments

Rätt eller fel?

KoiNeouppv_520

I den hialösa och omdömeslösa barbet-världen är sanningen tydligen ointressant. Här florerar det lustigt och vida spritt allt om vad vi tycker och tror oss veta. Mer sällan syns väl studerade uppgifter med källhänvisning publicerade i mediaetern. Om ingen sakligt informerar, granskar eller ifrågasätter kan alla fortsätta med att köra sin egen version om vad som är rätt och fel.


Jag har i nu många år tålmodigt och stadigt stabilt stått upp och talat utifrån min situation, men för fakta, rättvisa, uppriktighet och tolerans. Jag har visat på fel och uppenbara brister. I retur har jag antingen blivit bespottad av förargade röster eller blankt ignorerad. Även av dem som har ansvar med makt att förändra och som samtidigt har en skyldighet i att förmedla tillförlitlig information. En organiserad hundvärld som propagerar för kunskap och utbildning men som samtidigt själva sprider desinformation och förnekar fakta? I den organiserade hundvärlden klappas det publikt och högljutt uppmuntrande på axeln där dessa allt som oftast berömmer varandras bedrifter inom organisationen. Hade jag varit i deras sits hade jag gruvligt skämts och lagt band på min egenkära självbild för att inta en mer ödmjuk och lyhörd position. Inte minst hade jag agerat för att söka fakta, lära och förstå. Därefter slagit om kursen genom att verka för att ställa till rätta. Det är väl så ett samhälle bör fungera? Att vi tar lärdom av den kunskap som redan finns och det nya som kommer oss till del. Kunskap som också hela tiden växer och förändras. Fakta som vi fördelaktigt kan ta hänsyn till vartefter den kommer till vår kännedom.

Är det inte dags att tona ner polariseringen på individers tycke och smak och istället gemensamt ställa oss starka för att motarbeta lögn och sanslösa egotrippar genom att använda och sprida väl förankrad kunskap som sällan ses eller ges samma massmediala utrymme som den kapitalstarka och riktade reklamen. Hundvärlden behöver, liksom samhället i stort, lägga mer tid på att granska, analysera och sprida fakta för allmän kännedom och ökad medvetenhet. Att upprepat och förståeligt klargöra kunskap kring det vi kan och vet för att stödja och hjälpa istället för att skada och stjälpa. Ett grundläggande ansvar vilar hos alla och envar och allra tyngst hos dem som tar avgörande beslut. Låt oss se mer av grundligt bearbetad handling och mindre av värdeladdat subjektivt struntprat.

Det krävs inte samsyn i varje enskild fråga. Vad vi behöver är först och främst uppriktighet, kunskap och utbildning. Vi behöver arbeta för en god kunskapsförankring innan vi agerar. Det krävs elasticitet med förmåga att anpassa sig till såväl gammal som ny fakta. Sist men inte minst - att vi på samma öppna och tillgängliga kunskapsbas kan samlas kring riktning i arbete för ett klarlagt gemensamt mål. Glöm för all del inte att vägarna till ett mål är flera och kan se olika ut.

SLÅ HÅL PÅ LÖGNEN!
Comments

M.DAVIDSON

Barbetmfl_MD520
Barbet105MD_72
Davidsons teckning här ovan av rasen barbet ersattes tidigt 2017 med en helt annan bild. En leende hundkarikatyr som idag återfinns på omslaget till rasens senast publicerade standard.


Om jag hade haft möjlighet så hade jag inte tvekat. Jag hade med stor nyfikenhet styrt kosan mot Sollentuna för att med gott om tid besöka SKK och deras välfyllda museum. Allra helst just nu, oktober 2019, då det enligt SKKs hemsida öppnar en temporär specialutställning där museet visar ett urval av systrarna Davidsons många teckningar av rashundar.

De idag framlidna tvillingsystrarna Davidson, Marion och Margaret, har produktivt illustrerat och fotograferat mycket och många för olika syften. På uppdrag från Nordisk Kennel Union tecknade systrarna bilder av flertalet erkända rashundar och en del av dessa teckningar pryder eller har prytt flera av SKKs publicerade rasstandarder. Tillsammans tecknade systrarna i detta uppdrag runt 2000 bilder under en femårs-period. Med många hundraser och flera teckningar av samma ras så finns det uppenbarligen ett omfattande bildarkiv. Bildurvalet för denna utställning kan således inte ha varit en lätt uppgift. Det är illustrationer som tål att studeras närmare då de begåvade systrarna tecknade talangfullt och verklighetstroget med stor känsla för detaljer. Ett intressant stycke historia. Är du intresserad? Ta då det sällsynta tillfället och möjligheten väl i akt för att beskåda delar av denna gedigna konstskatt. Själv hoppas jag att bilderna en dag kan komma samlas i en beständig och långlivad bok för allas vår möjlighet att djupdyka bland illustrerade rashundar som tecknats i blyerts och där båda systrarna signerade med en och samma signatur;
M.DAVIDSON.


M.D_Kokaburra
Som verksamma i Australien intresserade sig systrarna också för naturens vildvuxna flora och fauna som de återger i vackra akvareller. De var dessutom flitiga fotografer som knäppte många bilder med objektivet riktat mot Sydneys aktiva och flytande hamnliv. Bilden ovan är en skärmdump från internet som visar två av systrarnas mångtaliga akvareller.
Comments

Hur väl känner Du Din rashund?

bb_quadro-100

Att känna till bakgrunden till hunden vi har i vår ägo kan hjälpa oss att bättre förstå vår egen hund, dess utseende och beteende. Vad vet Du om hundrasen barbet med dess komplexa och tudelat skilda historik?

I nu sju års enträget sökande efter svårfunnen fakta vet jag idag en hel del men har trots det massor av frågor som ännu söker svar. Vad vet Du om just Din barbet? Visste Du att rasen barbet idag är en nybildad mix mellan två helt olika raser? Nämligen mellan den ursprungliga fågelhunden vieux barbet och den långt senare men från pudel nybildade rasen barbet moderne. Ett avgörande och viktigt faktum som är det mest grundläggande att känna till om man är intresserad och involverad i hundrasen barbet och som dessutom låter oss att bättre förstå den vida variation som idag kan ses inom rasen.
bb_words19-100

Allt passar inte in på alla. Men alla kan finna något
som passande beskriver just precist!

Comments

En organiserad lögn

Elefantsnack_520


Det fascinerar att se och än mer att förstå hur lätt vi människor påverkas att tänka och göra. Att helt sonika följa ledet av massan i det som sägs och påstås.

Det må vara rätt eller fel – vi gör oftast det som vi blivit tillsagda att säga och göra utan att ens reflektera över bakgrund och sanningshalt. Kanske på grund av tidsbrist eller omaket att skilja ut sig från mängden men kanske allra mest på grund av okunskap och ren bekvämlighet då det är enklare att bara nickande följa flödet än att gå i svaromål. Desto svårare är det att med argument och frågor ställa sig på tvären med fakta och ett gediget tankearbete i bakfickan. Ett arbete som är marigt motigt och mäkta tidskrävande men samtidigt belönande lärorikt för den som med omsorg vågar ta sig an en utmaning i hopp om att skapa förändring till uppriktigare upplysning för bredare förståelse i en trasslig tillvaro. Kanske med det också bidra till ett arbete för en framtida och långsiktig hållbar utveckling för en specifik hundras. Makligt begrundande och noga genomtänkt.

FAKTABRIST FÖRGÖR
Hur kan världens rasklubbar för barbet, också den svenska, ihärdigt blunda inför en lögnaktig skandal? Den anrika rashunden som de säger sig värna skuffas åt sidan. I sin vetskap om en stor historisk kunskapslucka i en förödande faktabrist så propageras det ändå glatt och stolt för en helt annan och nybildad ras som avlas, marknadsförs, ställs och säljs under samma namn och historik som en sällan sedd, utrotningshotad ras som fick sin rasstandard i slutet på 1800-talet. Kan det ens bli mer medvetet vilseledande än så här?

Det är inte bara mycket besynnerligt utan också allvarligt. Allra mest bekymmersamt är det för den ursprungliga rasen. Några få medvetna som under lång tid i stort tålamod försökt och ännu enträget försöker förmedla och dela fakta för att värna återstoden av rasen som idag på nåder och fåtaligt finns kvar. Dessa få men värnande röster motarbetas eller ignoreras fullt ut. Att allt detta sker under just dem som själva utsett sig till kontrollfunktion och som idag beslutar om våra rashundar och dess framtid känns motbjudande ironiskt. En organisation som samtidigt säger sig värna hundens ursprung, funktion och hälsa. Att tillåta en bluff ta form och trots mycken, lång och upprepad erinran, i blindo låta den fortgå bättrar åtminstone inte på min tillit och mitt förtroende för organisationens arbete. Tvärsom. År efter år i förnekelse kullkastar hela dess rangliga hus som vurmar storskaligt för tycke och smak men som mer sansat och fördelaktigt borde grundats på en gedigen bas och ett mer stabilt fundament såsom verifierbara fakta. Hur tänkte och hur tänker Ni? Vad ämnar Ni göra?

UPPLYSNING FÖRKLARAR
Jag hade önskat upplysning som informerat mig innan dess att jag i egen erfarenhet oanat och överraskande upptäckte en ofullständig trasslig bakgrund och att jag köpt en mix av olika raser som inte motsvarar beskrivningen av den anrika specifika balanserade medelstora franska fågelhund som jag studerat och trodde mig införskaffat. Han är speciell, en frisk och skön men osäker och lurvig provokatör som har vuxit sig starkt stor och som jag knappt mäktar med att hålla. Jag, som var den som sökte information och som intresserad läste in mig på en rashund just därför att jag vill lära och därmed vara förberedd för att inte hamna i denna prekära situation. Mina egna misstag har skolat mig väl. Så vid mitt tredje försök och hundköp kunde jag ta god hänsyn med min förvärvade insikt i den senare kompotten av flera olika raser men också alla varierande kunskapsnivåer i skilda arbetsmål för att därmed införstådd söka uppfödare som i öppenhet med fakta och erfarenhet strävar efter samma kvaliteter som jag efterfrågar. Till organisationen ställer jag frågan; Hur har Era misstag skolat Er?

Jag tycker om och vårdar mina tre hundar med lika intresse och i samma omsorg. Min hundtrio har rasen pudel gemensamt varav en av dem är avlad i stor medvetenhet om en tudelad bakgrund och med målet om att åter söka närma sig och värna en specifik ras, dess ursprung och funktion. Mina tre hundar är olika till storlek, utseende och karaktär. Tre goda vänner som kom att lära och fortfarande lär mig mycket om både hundar och människor. Av en hundorganisation med lång och samlad erfarenhet förväntade jag mig mer. Inte minst i att få uppriktig information för att i nästa steg göra det som också organisationen och de flesta av oss önskar; väl genomtänkta och medvetna handlingar.

Slutligen till såväl rasklubb som till dess överordnade Kennelklubb.
Det är på tok för sent men likväl dags att granskande kontrollera bakgrund och fakta för att framledes AGERA ANSVARSFULLT OCH RÄTTVIST MEN OCKSÅ TILLHANDAHÅLLA UPPRIKTIGA, FAKTABASERADE SVAR!

Ibland kan det vara bättre att låta marknaden vänta för att först och främst studera och lära och därmed bli väl införstådd och medveten så att vi i kunskap kan förklara och specificera vad det är marknaden förespråkar, avlar och saluför.

JS_Thelma_520
Comments

Människor har ansvar!

Koikontakt_Wcut520


Vad är det som driver människor att sätta sig över naturens makliga logik, förvärvad kunskap och till och med över varandra? Varför ska det hela tiden raljeras visuellt och högljutt, lockande sensationellt och vidlyftig publikt? Vitt och brett, kors och tvärs med egna, oftast knasiga överdrivna påhitt och där allt mindre syns av en sund och viktig grundläggande baskunskap för allas vår upplysning till våra hundars stöd?

Människans värld är i spinn och allt mer destruktivt på glid. Lagom och kvalitativt med utrymme för eftertanke är nuförtiden utbytt mot sanslöst mycket under en allt större påtryckande stress i ett massivt mediaflöde. Det är inte konstigt att hundraser drastiskt förändras under bara några årtionden efter människans tro, tycke och smak. Mindre hänsyn tas till en redan fantastisk och ursprunglig uppenbarelse med en sund funktion. Vi borde arbeta för ett sansat stabilt förhållningssätt till natur och djur. I dess extraordinära och för oss också fördelaktigt kompletterande egenskaper men där vi människor enväldigt värderar och dikterar villkoren för deras liv och framtid.

Läste härförleden en artikel där pålästa med nya rön kommit fram till att människan inte bara förändrat hunden exteriört utan nu syns det också förändringar i dess hjärna. Ja, om vi hade tagit oss tid till att aktivt lyssna så säger till och med naturens och årtusendes erfarenhet i dess nu väl skolade logik; att det vi inte längre använder krymper och tillbakabildas. Vi förmänskligar också våra husdjur efter det vi själva tror och tycker är rätt. Det gäller också våra hundar som vi efter eget huvud klär i både designade kläder och färgglada hattar. Inte för att hundarna kräver det utan för att tillfredsställa våra egna antaganden om hunden. Hunden som jag faktiskt helt förvissad om och dessutom högt uppskattar just därför att de fortfarande vill samspela och kan agera efter eget hundhuvud.

Undrar vad Koi skulle tänka om jag klädde honom i knickers av skotsk rutig tweed, en hatt från Stetson och solglasögon från Dior med en dust av väldoftande och dyr skäggolja namnad Zlatan droppad i hans mustasch?

”För i helvete, matte Eva! Nu har Du då totalt gått överstyr! Jag är inte intresserad av Dina idiotiska påhitt. Jag har långt viktigare saker att på rådiga fyra starka ben med min nos och käft ta itu med för att söka, finna, hämta och leverera. I motsats till Dig har jag ännu en fungerande överlevnadshjärna!”….detta svarade mig en mäkta irriterad på oklanderlig svenska, numera en vokabulär och talande Barbet Koi.


Det största hotet för våra hundar och dess enastående egenskaper är människan! Människan, som dessutom påstår sig vara dess bästa vän! Pfffft!!! Jag skäms och håller på Koi, med hans excellenta och jordnära uppfattning i hans rappa, logiska, högst bestämda genmäle. Visa respekt och ta hänsyn! Låt våra hundar få vara det som dem kan allra bäst. Att få vara just HUND!
Comments

Öva, öva och öva

NeoMahlerO_juni19_bw520


Allt sedan Neo Mahler drillats med framgång i viltspår så har hans självförtroende vuxit med samma snabba takt. I spåret är det Neo som bestämmer och jag som tillitsfullt följer.

Det tycks han också tro under våra mer vardagliga promenader. Han har svårt för att gå i lugn maklig takt. Nosen är ständigt i arbete och mestadels i backen. Allra helst vill han själv välja tempo och låta nosen hans enväldigt bestämma väg och riktning.

Redan förra hösten började vi vår lydnadsträning i grupp för att få lite mer balans i vardagens tillvaro med sina helt andra krav i omvänd följsamhet. Neo behöver också följa mina steg och inte minst lära och förstå att det råder olika förutsättningar i skilda moment. Träning är färskvara så det gäller att ständigt underhålla det som tidigare förvärvats.

Neo är arbetsvillig och tycker gemensam aktivitet är kul vilket också gör att han har lätt för att fokusera och är därmed positiv till att aktivt medverka för att lära. Lika lätt har han också för att skifta fokus för att ta upp spår av allehanda slag. Korsar vi ett nytt sådant sticker han fort som ögat om inte kopplet är på. Mitt kommando ”stanna” rör inte honom i ryggen när det färska fasanspåret är intensivt lockande och som därmed får hans fulla och hela uppmärksamhet. I ett vips är han utom synhåll.

MOD, TÅLAMOD OCH ÖVNING
Han kommer dock alltid efter en stund och i lika full fart tillbaks men stannar då cirka 5-7 meter framför mig, lägger sig hässjande utmattad ner och undviker med visad tydlighet min blick. Han är så väl medveten om att det han nyss gjort var överilat fel men likväl finns ännu inte kontrollen att hejda det överväldigande begäret för att istället sansat och vid kommando välja att stanna kvar hos mig. VI har en hel del att jobba vidare med när det gäller impulskontroll under viltstörning.

Nåväl, veckans lydnadsträning i grupp med sju okopplade hundar på kaninrik mark gick i alla fall över förväntan och alldeles utmärkt så det finns gott hopp om att med tid och övning också få styr på Neo Mahler, hans mod, jaktlust och intensiva spårintresse. Kopplet sitter som oftast på för att undvika hans avstickare. Men då och då behöver vi träna så att han upptäcker att även ett passivt läge som stanna kan ge full utdelning och det kan faktiskt vara mödan värt att stå emot lusten att jaga på eget bevåg. Belöningen med att jaga och leta efter den gömda apporten kan vara än roligare då det också omedelbart bjuds på godbit när den återlämnas till handen i sin inväntade retur. Jakten och träningshösten har bara börjat.
Comments

Facts or beliefs?

JCH_bok520

J C Hermans is the creator of the Barbet Moderne (mainly a mix between two stray dogs x Poodle and a Portuguese Water dog or two, initiated in 1980ies and forward) …he refer to himself as the father of Barbet Moderne and without him this breed would not exist, which is true. Vieux Barbet (Griffon Barbet) on the other hand has a long history and his standard was written in 1886 by Jean de Coninck. You can read more about Hermans and his vision in his own words here.


We can’t change the past but we can still learn and act. Either we can continue to disregard facts…or we can wake up to think outside a square box of vanity and misguiding rules. Instead consider and study the history and facts given and try our best to work for a greater understanding with a goal to preserve a breed, his heritage and function. Or maybe You prefer and like to care for a Barbet Moderne? Please do, but stay honest about history and facts.

Correct the basic information and make verified facts available to everyone. Make your choice and decisions based on facts and your own preferences. Never from what others think.


As a parable in a fairytale written by H C Anderson, and previously used several times when the Barbet is being discussed and especially to reflect over how easy-fooled mankind actually are but also how rules and norms intervenes with and limits our thinking process…

”A vain emperor who cares too much about wearing and displaying clothes hires two weavers who claim to make the most beautiful clothes and elaborate patterns. The weavers are con-men who convince the emperor they are using a fine fabric invisible to anyone who is either unfit for his position or "hopelessly stupid". The con lies in that the weavers are actually only pretending to manufacture the clothes. Thus, no one, not even the emperor nor his ministers can see the alleged "clothes", but they all pretend that they can for FEAR of appearing unfit for their positions. Finally, the weavers report that the suit is finished and they mime dressing the emperor who then marches in procession before his subjects. The townsfolk uncomfortably go along with the pretense, not wanting to appear unfit for their positions or stupid. Finally, a child in the crowd blurts out that the emperor is wearing nothing at all".
Comments

Medvetenhet

LBC_520
Comments

Informationens vägar

Connect-100


Hur insamlas, hanteras, verifieras och förmedlas fakta? Tar den långa många vindlande omvägar och förändras under färden? Kanske fastnar den på vägen? Eller behandlas den rakt och oförvanskad genom effektiv kommunikation, tidsbesparande och direkt, mellan parterna?

Ibland tänker jag tillbaks på kaoset när rasklubben fick hybris då det gäller ospecifika symtomet tremor. Då agerade dem minsann raskt i att förmedla sina antaganden och skrämmande farhågor. Snart därefter levererades också beslutet om att ogrundat sålla hundar ur en redan snäv avelsbas.

Undrar jag, då jag ser till hur de allt sedan sin start 2007 har förfogat och hanterat den för dem kända informationen om två olika raser under ett och samma namn, så håller de händerna tätt intill öronen och blundar beslutsamt hårt med båda ögon, munnen kniper och tiger. Dock medger ändå en röst ur ledningen i en liten begränsad diskussionsgrupp att den informationen var vikt enbart för några få av dem utvalda, för alla andra skulle den bevaras varsamt hemlig.

DET MAN INTE VET…
Jag vet inte, men kanske, kanske, tänkte de som så, att det man inte vet har man inget ont av….men de växande konsekvenserna av deras arbetsmetoder har tagit helt nya proportioner och vägar. Idag är de uppenbart synliga och allt fler börjar undra över en tilltagande variation i tydliga skillnader inom rasen.

År efter år efter år med oriktiga uppgifter ger förstås konsekvenser för både människor och deras hundar. Allra sämst ställt är det för den ursprungliga och specifika hundrasen Vieux Barbet som förmodligen snart raderas från kartan som värnar arv och ursprunglig funktion hos våra många och olika men ännu levande hundraser. Kvar att marknadsföra finns rasen Barbet Moderne, som även gjort sig känd under namnet Krausli. Jag undrar vilken typ av Barbet Moderne rasklubben kommer att välja för att representera denna mångfasetterade nykomling? Kanske blir det en långbent Swiss Krausli? Eller kanske en mer kompakt Dutch Krausli?

Barbet Moderne/Krausli finns i olika storlek, vikt och utseende och har mycket goda förutsättningar att tilltala många då här återfinns idag lite av överraskande mycket.

Hur framtiden tar form lär nästa generation av intresserade skildrare kunna beskriva och återge för att i sin tur addera till den kända historik som redan är gjord och lagd, samlad och studerad och numera skriven i åldersbeständig bläck.


Post scriptum
Mytologin förtäljer att i Hybris följer så också ett ofrånkomligt möte med Nemesis.

Post post scriptum
Artikeln ovan dedikeras till minne av Madame Pêtre, som i likhet med sin far, Dr Vincenti, helhjärtat engagerade sig i arbetet för rasen Barbet, dess ursprung, funktion och överlevnad. För att knyta an till resonemanget med liknelser till mytologi så visade Madame Pêtre intresse för samma ämnesområde vilket också återspeglas i namnen på de hundar som stammar från hennes eget arv och i arbetet som intresserad, beslutsam och hängiven uppfödare av Barbet.

Post post post scriptum
Idag är det dessutom på dagen tre år sedan jag publicerade artikeln
”Vem kan jag lita på?” Samma oriktiga och vilseledande mening står ännu oförändrat kvar att läsa i det protokoll som omnämns i just den artikeln.


PandG_520
Mme Hèléne Pêtre, här tillsammans Mr Georgii. Båda inte bara delade utan också samarbetade för att värna om ett gemensamt intresse för ett sällan sett kulturarv.


Hercule-100
Herkules gjorde sina heroiska storverk i mytologin. Samma namn har också bringat storverk med avtryck i dagens barbet värld.The ways of information
How are facts collected, handled, verified and communicated? Does it take many long winding detours and change during its journey? Does it get stuck on its way to being accessible and shared? Or is it dealt with unchanged through effective communication, time saving and direct, between the parties?

Sometimes I think back on the chaos when the Swedish Barbet breed club got hubris because of the unspecific symptom called tremors. At that time they acted very quickly in conveying their assumptions and frightening fears. Soon thereafter they also delivered an ungrounded decision as to restrict dogs from breeding in an already narrow breeding base.

Then I wonder and look at how they since their start in 2007 have disposed and handled the information known to them about two different breeds under one and the same name? But then they hold their hands tight to their ears and close their eyes hard and shut their mouth. However, one voice from the management of the club admits in a small closed group that this information was important only to them a selected few, for others it should remain unknown, carefully protected and kept as a secret.

WHAT YOU DON'T KNOW…
I do not know, but maybe, maybe they thought; that what you don’t know will cause you no harm… BUT the growing consequences of their working methods have taken new forms and ways. Today they are clearly visible and more and more people are starting to wonder about the differences within the breed.

Of course. Year after year after year with incorrect data has consequences for both humans and their dogs. Worst of all is the situation for the original and specific dog breed Barbet, which probably soon is to be erased from the map, which safeguards the heritage and original function of our many and different but still alive dog breeds. Remaining to market and promote is the Barbet Moderne, which also has made itself known by the name of Krausli. I wonder what kind of Barbet Moderne the breed clubs will choose to represent this multi-faceted newcomer? Maybe it will be a long-legged Swiss Krausli or perhaps the more compact Dutch Krausli?

Barbet Moderne/Krausli is available in different sizes, weights and outlooks and has good qualifications to appeal to many, because it contains today a bit out of surprising lot.

How the future will take shape, the next generation of interested researchers will be able to depict and publish, to add to the known history that has already been made and laid, collected and researched, now written in age-resistant ink.Post scriptum
In mythology the story tells us that Hubris is always heading for a date with Nemesis.

Post post scriptum

The article above is dedicated in memory of Madame Pêtre who, like her father, Dr Vincenti, was fully committed to work for the Barbet, his history, function and survival. In order to link the argument with parables to mythology, Madame Pêtre showed interest in the same subject, which also reflects in the names of the Barbets that originates from her own heritage and in her work as an interested, determined and devoted breeder.

Post post post scriptum
Today, it is the very day three years ago I published the article
"Who can I trust?" The same incorrect and misleading sentence remains unchanged in the protocol mentioned in that particular article.

Comments