Barbet Koi

A french waterdog, born in Sweden with a japanese name - our dog in the world!

Neo Mahler fyller år!

NMB 1-100
NeoMfeb2018_grey_72

Den lille rackaren blir idag 1år! Det är märkligt hur snabbt tiden rinner iväg och det känns inte alls så länge sedan vi hämtade hem vårt yrväder. Det är inget aprilskämt då både kalender och hund visar på ett synligt och tämligen verkligt förhållande. Vi är alla bara tacksamt glada och önskar Neo Mahler och hans syskon en rackarns härlig och skön födelsedag! Men aprilväder har vi, idag blir det än mer snö till stor glädje för födelsedagsfiraren.

Comments

Om informationen brister?

När det gäller en ovanlig hundras som få känner till är det också lätt hänt att viktig rasinformation hamnar på avvägar just därför att det är få som verkligen känner rasen, dess ursprung och utveckling. Vem har erfarenhet och faktakunskap nog för att kritiskt granska innehållet i den information som förmedlas? KoiPeace publicerar artikeln ”Lost in Opinions” som engelskspråkig eftersom det är ett förståeligt språk för flera samtidigt som det är ett angeläget ämne för många länder där rasen finns representerad. Allt är inte bara gulligt och sött när det gäller våra hundar och vårt samspel i vardagen...
Sök kunskap för bättre förståelse och större medvetenhet! Här ges en god start till att finna det som sällan sägs; http://barbet-frenchwaterdog.comBBjokercards_520
Comments

Hip Hip Hurra!

Koimars19D2018B_520

Grattis hälsar vi till Barbet Koi och hans syskon! I dag och i morgon fyller alla de sex 6 år. Dagens jubilar var i går kväll en runda till havet och drog några repor längs sanddynorna. Is och snö låg kvar i vattenbrynet så han fick lov att springa långt för att komma ut till öppet vatten. Inget som bekymrade Koi dock. Han njöt till fullo i det mycket inbjudande kvällsljuset allt medan solen snabbt dalade i motsatt horisont. Idag ska sexåringen firas!

Koifartmars18_520
Koiscenemars18_520
Comments

Herrarna Bus - den unge och den gamle

MacNeovägfeb2018_520

Fri promenad i snöklädd skog är ju inte det sämsta och äldste Mac och yngste Neo Mahler njuter båda genom visad uppskattning i ystra språng i dagens februarikyla. Jag är också glad över minusgrader då vi slipper växande snöklampar under håriga tassar.

LBMfeb2018_520
NeoMsnö6feb2018W_520
Comments

På väg

BK_2018_520
Comments

Summerat beslut

Nu närmar det sig slutet på ännu ett händelserikt år och samtidigt skönjer jag början på ett alldeles nytt.

2017 har bjudit på både glädje och sorg. Just så som naturen ter sig i vår vandring genom livets flera och olika faser. Här har det doserats omväxlande både framgång och misslyckande, möten och avsked. Allt har gett styrka av olika dignitet som också formar min egen personliga utveckling och bana.

Summerar jag året som gått när det gäller den diffusa och oorganiserade barbet-världen är resultatet oförändrat rörig och obenägen till förändring. Denna summering till trots eller kanske tack vare har lett till för mig ytterligare lärdom och erfarenhet. Jag har ansträngt mig för att förstå men det jag ser och hör ter sig för mig allt mer oförståeligt och hisnande trassligt. Inte heller ser jag minsta intresse för att stävja oreda genom att räta ut frågetecken. Fakta saknas och ursprung förnekas.

Det jag ser desto tydligare är ett idogt värnande av stela maktstrukturer när fokus istället borde ligga på ett och samma kynologiska plan. I det väldiga hus som hyser denna organiserade hundvärld som säger sig rymma så mycket av erfarenhet känns det främmande att tänka att ingen tycks veta vad den andra sysslar med. Samtidigt visar denna boning med tydlighet att det är viktigare att putsa på en prestigefylld fasad än att ta itu med egna fel och brister. Det vill till en omfattande men nödvändig inre renovering där alla medarbetare hittar till varandra, så att de snabbt och effektivt kan tillvarata fördelarna med en rik och samlad kompetens. Och med kraft lika snabbt agera när något brister eller blir fel.

Ett önskat renoveringsarbete som kommer att kräva många målmedvetna och snillrika huvuden och hjälpande händer, där även uppfödare kan bistå genom att tydliggöra målet i eget arbete. Speciellt till dem som lägger all sin värdefulla tid för klä sig själva och sina egna hundar i skön men innehållslös marknadsföring istället för att fördjupa sig i värdefull kunskap kring hundras och avel. Alla med intresse har något att tillföra. Så stöt inte bort dem – värna dem! Vi kan faktiskt välja att se möjligheterna i fakta med en generös och tolerant attitydförändring, även inom en organiserad hundvärld. Det är hög tid att sluta blunda för att med öppna ögon se till verkligheten.

Kära vänner med detta sagt så vill jag säga mitt djupaste TACK för tiden som farit. 2018 lämnar jag delar av denna så kallade organiserade hundvärld och tar nu ett efterlängtat kliv framåt. Detta innebär att jag framledes kommer att skriva mindre i Barbet Koi. Ett inlägg då och då blir det säkert även fortsättningsvis kring hundarna mina men också om den barbetvärld som jag numera och åter igen på avstånd betraktar men utan längtan. Sidan Barbet Koi ser jag som ett innehållsrikt och beskrivande nutidsdokument. För den som vill titta på bilder eller läsa om min passion för hundrasen barbet. Här kan Du också läsa om en mångårig resa som skolat mig väl genom mina många misslyckade försök att förstå men också i att förändra en mycket dunkel, märkvärdig, märklig och faktaresistent barbet-värld. Vägen har varit enslig och lång, ibland rent av chockerande under en tålamodsprövande resa som från och med nu och för mig tar en helt annan färdriktning. Viljan och lusten till att lära forsätter i andra former och uttryck.

Jag vill avslutningsvis poängtera vikten av möjligheten att tänka om och därmed finna nya insikter och alternativ i en faktaberikad miljö för en tydlig, bred och hållbar utveckling.
Livet med barbet är vad vi gör av det, just här och nu!

Jag önskar Er härmed ett tacksamt och högtidligt slut på 2017 och sist men inte minst ett bubblande men måttfullt och gott nytt lärdomsrikt 2018.


Olssonbjulen17_520
Comments

Julefrid

GrabbBus17_GJW

Jag får ha god framförhållning när årets julkort ska planeras och tas. Just därför att snön oftast anländer till Skåne långt efter juletid. Snöfri jul blir det för oss så också i år. Ovanstående kort på barbet Koi och Little Big Mac är taget i februari i år och därför saknas Neo Mahler som just då var på tillväxt men ännu inte född till världen. Trots att vi inte alltid syns i bild så finns vi likväl och vi ingår lika hjärtligt som ovanstående två herrar i årets hälsning om julefrid.
God Jul till Er Alla från oss!
Comments

Barbet Collection

LeCollection17

Gör som Du vill men tillhandahåll fakta så att jag som vill lära och veta också ges möjlighet att förstå innan jag väljer. Föredrar Du Vieux Barbet eller Barbet Modern? Eller så kanske struntar Du helt i ursprung och målbild? Helt OK för mig vilket av alternativen Du än föredrar så länge Du uppriktigt svarar och förklarar. Lika enkelt som när Du talar om vad Du gillar; te eller kaffe? Eller kanske blandar Du båda brygderna i koppen med en sockerbit eller två? Själv köper jag kokmalet kaffe som dricks med mjölk och utan socker.
Comments

Omdömeslösa rasklubbar


Nyligen läste jag om den braskande nyheten från den amerikanska barbetklubben som sprider budskapet vidare i ett världsomspännade barbetforum på facebook! Värdefullt vetande? Inte mycket!

I inlägget står att läsa att 27% barbet är anlagsbärare av ögonsjukdomen Prcd-PRA. Denna siffra är uträknad på 33 testade barbeter. Inget om storleken på den totala populationen eller om testets utformning och ursprung, urvalet, huruvida testet är validerat för barbet? Hur många är affekterade och är det ett problem för rasen i stort? Testar uppfödare och hanhundsägare sina gamla hundar som använts i avel för att följa upp sin egen utvärdering?

Det ges ett ypperligt tillfälle för att utbilda men istället blåser rasklubben upp en skrämselsiffra som helt saknar förankring i ett vidare sammanhang. Vilseledande information som skapar oro och rädsla är definitivt fel väg att gå om vi vill upplysa och vägleda för att hjälpa. Hur kan vi spåra en källa när vi vägrar att erkänna bakgrunden till våra hundar? Kan vi vara hjälpta av att studera hälsohistorik hos de andra raser som faktiskt finns i barbet? Som vanligt tillhandahålls få fakta som drunknar i en uppsjö av obesvarade frågor.

Vi stirrar oss blinda på en isolerad detalj samtidigt som vi vägrar att se till våra hundars ursprung för skapa oss perspektiv och en samlad bild av verkligheten. Självklart behöver vi verifierade uppgifter men vi får inte glömma det stora värdet av utbildning i hur vi tolkar och använder dessa datauppgifter.

Rasklubbar är informatörer och vägledare och borde tänka förståndigt innan dess de sprider sin information. Svenska rasklubben har agerat oansvarigt, den amerikanska visar ovan på samma våda. Den schweiziska rasklubben beslutar om sina egna riktlinjer som gynnar några och missgynnar andra. Ett faktum som nu lett till att hundägare i Schweiz drar utomlands för att para sina tikar och för att därmed få sina valpar registrerade i andra länder. Den franska rasklubben har helt krackelerat och där SCC (den franska kennelklubben) verkar (?) vara den som tagit över ansvaret för barbet. I Storbritannien med dess anrika och från FCI fristående Kennel Club (KC) är barbeten ännu inte en godkänd ras istället registrerar uppfödarna sina hundar i Frankrike. Vilseledande för statistiken som dessutom förmedlar ytterligare en felaktig bild av verkligheten. Den tyska rasklubben för barbet beskrev uppriktigt i sitt senaste nyhetsblad att den franska rasklubben nått vägs ände. Den stora frågan är om vi inte gemensamt leder rasen på samma spår när vi omdömeslöst bortser från såväl kunskap som utbildning?
Comments

Insikt skapar förståelse

NEO_avbs17

Om vi marknadsför en och säljer något helt annat och gör det fullt medvetet är detta bedrägeri. Om det är omedvetet gör det inte saken bättre för det innebär att vi bedriver en verksamhet utan kunskap. Båda alternativen är lika usla men det sammantaget värsta är, att då okunskapen uppmärksammas så väljer vi att inte ta itu med fakta för att åtgärda det som brister.

Vi behöver upplysa om fakta och formulera ett tydligt mål så att vi skapar förståelse för rasen och dess variation men också för att peka på vikten av att inte vara för snabb i att sortera bort just det som är en förutsättning för rasens fortlevnad. Ett trassligt läge som pågått över längre tid kan inte åtgärdas snabbt och problemfritt. Det kommer att kräva samarbete och mycket av tålamod och tolerans i ett långsiktigt arbete framåt.

Jag är inte den förste att höja rösten, flera före mig har enträget och sen lång tid tillbaka belyst denna kunskapsbrist. Röster som önskar få till stånd en förändring i både tydlig information och god vägledning för alla intresserade. Svaret som ges tillbaks har dock alltid samma budskap; – Håll tyst, för det Du gör, skadar rasen och vårt arbete!

Nej, kära vänner, det som skadar rasen mest är att i okunskap agera och tyst tiga! Vi behöver istället prata mer och högt om vår kunskapsbrist och vårt utbildningsbehov!

Just därför är det hoppingivande att se en och annan som faktiskt har kunskap och som upplyser och dessutom gärna delar den. Som lärt sig vikten av att kunna beskriva en ras och presentera ett tydligt avelsmål. Hoppas gör jag också att kunskapshungern tilltar så att fler i öppenhet kan beskriva både ras och sitt eget avelsmål. Lättförståeligt i väl förankrad fakta. Oavsett vem eller vad Du förespråkar är det lika viktigt att agera med sann uppriktighet!

Du kommer aldrig att kunna värdera information som ges om du inte har och inte heller förstår bakomliggande fakta. Just därför är kunskap och utbildning en förutsättning för att skapa förståelse och utveckla ett kritiskt tänkande.
LÄR MER OM BARBET!
VBS3_520
Comments

Upplyst och med kompetens trovärdig?

FrageTI SKKs medlemstidning står att läsa ”SKK i fokus. Vi riktar ljuset på alla de stora och små frågor som diskuteras, granskas eller beslutas om inom Svenska Kennelklubbens stora organisation.”

I år är det fem år sedan jag upplyste Svenska Barbetklubben och SKK om de felaktigheter båda ansvarade för i samband med tremorfrågan. Dessa felaktigheter som borde hanterats och åtgärdats redan då det kom till deras kännedom är fortfarande i omlopp. Än idag står felaktigheter att läsa i SKKs protokoll och i rasklubbens skrifter. I väntan på förändring har jag funnit helt andra, en än större härva av felaktigheter, och som jag numera förstått också har varit kända av samma rasklubb under den dubbla tiden. Även dessa utan vidare åtgärd. Uppenbart är att båda med samma tydlighet visar att det är bättre att släcka ljuset, tiga och kramas inom den egna organisationen än att sätta spotlight på och åtgärda dess egna fel och brister.

SKÄMS säger jag till både rasklubb och SKK!

Om den organiserade hundvärlden bortser från fakta eller ännu värre ändrar fakta för att gynna egna ändamål och syften då mörklägger Ni samtidigt vägen framåt för både hundar och människor. Är detta att belysa vägen för en ljusare framtid?


Vad gäller kompetens och trovärdighet, läs med fördel artikeln ”Vem kan man lita på?”
Comments

Höstterminens aktivitet

Lydnadsgr17_520

Koi och jag har i höst fortsatt med vår träning i tävlingslydnad. Momenten i startklass har repeterats och nya moment som ingår i klass 1 har övats in. Koi är som vanligt ivrig i sitt arbete och har lätt för att lära nya moment och kommandon. Svårigheten vår och som vi ständigt tampas med är störningskänsligheten!

Skam den som ger sig! Vi arbetar på och räds inte våra stötestenar utan möter dem sakta men säkert och undan för undan så att vi lär oss att bättre hantera dem. Målet är ju att hålla fokus på vårt eget samarbete och inte att hålla stenkoll på vad alla andra runt omkring oss gör. Tyngdpunkten lägger vi på övningar som resulterar i faktiska framsteg och det som misslyckas lägger vi till handlingarna som berikande erfarenhet.

Utmaningar har vi fått och roligt har vi haft under höstens träningsträffar där vi hjälps åt för att hitta råd och lösningar när det gäller inlärningens svåra konst. Det finns som sagt mycket av erfarenhet att dela i vår träningsgrupp som består av olika individer bland både hundar och människor. Just det där lilla extra som gör det så speciellt att lära och träna i en lagom stor grupp med entusiastiska instruktörer som Anna-Kerstin och Thommy. Vi kan ha olika mål men alla delar ett gemensamt intresse – att utveckla samarbetet mellan förare och hund.

Nu tar vi uppehåll i gruppträningen tills dess att våren och nya kurser gör sitt intåg på klubbens träningsplan.
Comments

Sorgesamt

Livet är kantat av både glädje och sorg. Kanske just för att vi ska lära oss att allt liv har en början och ett slut. En del liv är långa andra är korta och alla är lika värdefulla. Nog är det av vikt att vid tunga och svåra livsskeenden stanna till en stund för bearbeta tankar kring sorg, tomhet och saknad. Att genom ödmjuk insikt lära om och tacksamt ta tillvara och uppskatta det vi har - just här och nu.

Jag nåddes nyligen av det sorgliga beskedet att Kois far – Cooper de la serve de la Chapelle d’Alexandre aka CLYDE – har lämnat jordelivet. Ett dryga 10 år långt och innehållsrikt barbetliv har nått sin ände. Våra tacksamma varma tankar går till Clyde som gav liv till valpkullen som gav oss vår barbet Koi. Våra tankar färdas med värme också till dem som nu bär och vårdar Clydes ljusa minne allra, allra, allra närmast sitt hjärta.
Barbet_Clyde520
Comments

Eldsjälar

En del brinner för sitt arbete. Neo Mahler har den senaste tiden precis likt sin bildade mor Iabada visat på ett stort intresse för apporteringen. Idag fick jag apporten till och med levererad till mottagande hand. Neo och jag tränar än så länge bara lekfullt med dummies eftersom tuggintresset för apporten fortfarande är i ”tandömsande” valpstadie. Men Neo har också redan bekantat sig med andvingar och rådjursskankar som låter honom vänja sig vid att gripa, hålla och bära olika typer av apporter.

IabadabirdEF
Mor Iabada visar på sin fartfyllda och talangfulla arbetsglädje.

FroggyflushD_520
På faderssidan finns en uppmärksam och stötande Froggy som också uppskattar sitt arbete.

apportNeo2017_520
Hållkvar_L520
Beauty520
Och äpplet faller som oftast väldigt nära det fruktbärande äppelträdet...
Comments

En ovanligt stilla stund...

NeoM_sv_520
Comments