Barbet Koi

A french waterdog, born in Sweden with a japanese name - our dog in the world!

Ett namn - två raser

Sedan oktober 2017, då den franska rasklubben upplöstes på grund av inre konflikter och fram tills i år, har det i Frankrike inte funnits någon agerande rasklubb för barbet.

Nu ser det dock ut att det börjar röra på sig. För någon vecka sedan meddelades att rasklubben som tidigare huserat tillsammans med andra vattenhundar i grupp 8 ska återuppstå och denna gång under beskydd av den franska pudelklubben som tillhör grupp 9. Ännu har ingen ny ledning för den franska barbetklubben presenterats och de med intresse inväntar nu med spänning hur konstellationen av invalda personer i klubbens styrelse kommer att se ut.

Märkliga turer kan jag tycka. Ändå inte särskilt förvånande då barbetens väg inom den franska kennelklubben även tidigare har varit både dunkel och svår att förstå. Det var ju också ur rasen pudel som den allra första franska barbetklubben hämtade sitt mesta material när den förespråkade och arbetade fram sin nya ras och konstruktion - barbet moderne. Hur den franska kennelklubben tänker är mer än besynnerligt. För där resonerar de styrande att de tvåfärgade pudlarna inte kan räknas som pudel utan är av en helt annan ras och som därmed bör ha sin alldeles egna rasstandard. Nog är resonemanget något snurrigt?! En och samma ras som delas upp till två, enbart på grund av pälsens färgställning. Samma färgställningar som dessutom kan ses och styrkas i gamla historiska illustrationer av rasen pudel. Sedan raskt över till rasen barbet. Två helt skilda raser med olika ursprung och som märkligt nog fick samsas om ett och samma namn under en och samma rasstandard!

Ju mer jag djupdyker i informationen från den organiserade hundvärlden desto fler frågor dyker upp. Här finns gott om allehanda konstigheter som borde redas ut i fakta till medvetenhet hos människorna som bestämmer hur våra hundraser ska bevaras, vårdas och danas. Logik tycks mig ha blivit en bristvara.


Standardparticolor


Våra rashundar har inom Fédération Cynologique Internationale (FCI) sorterats under 10 olika grupper utifrån hundarnas släktskap, arbetssätt och dess ursprungliga användningsområde.
Grupp 8 samlar stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar
Grupp 9 samlar våra sällskapshundar
Chien particolore à poil frisé är namnet på en rasstandard om fyra sidor som utarbetats för att ge de flerfärgade pudlarna sin egen status och även dem tillhör grupp 9 och lyder under den franska pudelklubben. Rasstandarden är ännu inte fastställd men jag har redan sett en illustrerad variant som också tycks cirkulera bland upprörda ägare till flerfärgade pudlar.
Comments

En unik tillbakablick


bb-simplet_72


Allt handlar om att skapa förståelse genom att uppriktigt berätta. Att dela kunskap för alla är en möjlighet att hjälpa till bättre förståelse med god insikt för medvetna beslut.

Delar med sig av eget arbete gör Leendert Bosman i sin granskande och omfattande studie av barbetens historia. Under arbetsnamnet ”The Simple-series” som består av flera sidor där han i en stor kollektion bilder försökt reda ut såväl missförstånd som att delge historia under ett längre tidsperspektiv. Denna hans senaste sida samlar och skildrar illustrerat hundrasen barbet och dess historiska vandring fram till sin komplexa nutid på ett enda stort blad. Ett unikt material som aldrig tidigare presenterats i samlad form och som åtminstone jag saknat då det sällan talas om eller visas tillbakablickar på rasen och dess dokumenterade ursprung. Jag adderar denna sida till de övriga som står att finna under fliken ”KoiPeace” (aug 2018). Visningsbladet här ovan finns också i en större, mer tydlig och läsvänlig pdf. Ladda ner den, studera och fråga. Du finner den för nedladdning under fliken PDF med namnet ”En samlad sida barbet”.

Jag säger TACK till Leendert för Ditt stora engagemang och intresse. Jag ser nu fram emot Din nästa etapp i en förklarande textversion som berör samma starkt begränsade men komplexa ämnesområde.
Comments

Dumhet är som dumhet gör

Mess

Jag intresserar mig inte för ryktesspridning. Inte heller för privata konflikthärdar emellan två individer som borde stanna och hållas där men som likväl tar steget vidare för att välregisserat utspelas på sociala medier.

Jag undrar till vilket ändamål och för vems vinning? Högljudda och förskräckliga gräl som oftast är fyllda av emotionella känslostormar och vida dramatiserade för att provocerande vädja till intolerans och anhängares sympati och locka till dess stöd. Ibland är dylika diskussioner helt ensidiga och lutar sig partiskt på endast ena sidans uppfattning och vinning genom att helt sonika blockera den andra parten från att ta del av och med samma rätt ges möjlighet att uttrycka sig. Att låta dylika konflikthärdar växa genom att uppmuntra, kommentera eller sprida hetsjakt på enskilda privatpersoner är inget annat än dumhet.

Privata gräl bör givetvis lösas, men inte via en oinsatt tredje part, ej heller inför öppen ridå utan först och främst i rummet mellan de trätande två eller tas vidare till domstol för rättvisans skiljedom. Att som två privatpersoner starta en smutskastningskampanj i offentlighetens ljus är bara dömt att misslyckas och åsamkar målet mer skada än nytta. Det som till synes kan tolkas såsom lätt att värdera till fördel för endera part kan lika snabbt vända. Problematiken bakom det som utspelas inför öppen ridå kan komma att visa sig vara långt mer komplicerad och infekterad än vad vi någonsin ens kunnat ana. Rättvisan sätts ur funktion. Vid publicering har drevet redan startat och växer okontrollerat snabbt.

Glöm aldrig att ett mynt har två sidor och båda bär på ett och samma lika värde. Just därför är det viktigt att sansat lyssna och lika viktigt är att låta båda parter komma till tals. Dra inga förhastade slutsatser med kommentarer som kan elda på och starta än mer av redan alltför många och helt onödiga men kostsamma oförätter.

Vill Du engagera dig publikt för att skapa opinion i egen sak? Håll Dig informerat till hela sanningen i verifierbara fakta och sätt fokus på sakfrågan! Hantera Din egen argumentation och visa tolerans för oliktyckande. Glöm inte impulskontrollen, tänk ett varv till kring hur och varför och inte minst OM Du vill engagera Dig. Helst innan Du agerar. Förmåga att behärska sina känslor är till allas fördel men kräver både förnuft, träning och tid. Tänk på att hålla vägen fri och väl framkomlig för alla.

Till det ensidiga och vinklade persondrev som utspelar sig bland barbetfolk just i denna stund vill jag säga; Lyssna till och ge båda sidor möjligheten att komma till tals och tänk efter före! Nu är det redan försent. Likväl en lärdom att ta med sig tills dess att nästa drev gör sitt skamligt fula intåg. Tron att skapa rättvisa genom att utesluta den är befängd. Att hävda sig utsatt för en privat mob genom att starta en ny, med större spridning, i publik kollektiv regi i omvänd riktning är väl knappast att kalla ett särdeles smart drag för att tackla och komma till rätta med dumhet. Vi behöver faktiskt inte reagera på allt som hamnar i vårt blickfång. Tvärtom kan det göra större nytta att helt enkelt låta bli.
Comments

Dags att reformera?

Fear&Knowledge-100


I dagens organiserade hundvärld tycks mig de flesta vara mest intresserade av sitt eget arbete i egen vinning och mindre av att skapa ett gynnsamt arbetsklimat för alla. Ett arbete som borde bestå i att fokusera på och värna om hunden genom att informera och utbilda dess ägare.


I högljudda röster av antaganden, hörsägen och lögner är det än mer angeläget att de med stort inflytande agerar i motsatt riktning för att stävja dumhet. Genom mina år som medlem i svenska kennelklubben, SKK, har jag förutom min egen också tagit del av åtskilliga och hårresande berättelser. Det uppdagades ganska snart att jag var inte ensam om drabbningen av organisationens mörka och vindlande insida och inte minst i dess motstånd att med förståelse lyssna. I helgen fick jag ta del av ytterligare en. En sorglig läsning som handlar om ett respektlöst kränkande av individen från en organisation som ska värna om hundar genom att samla, informera och stödja dess ägare.

Om hundägarnas riksorganisation åsamkar människor och hundar skada är det självklart att de också med ansvar bör arbeta för att ställa till rätta. Ett hierarkiskt, saktfärdigt trögt och tillslutet system behöver luftas och reformeras. SKK vill se öppenhet i ärlighet från sina medlemmar och då är det väl lika rimligt att medlemmar har rätt att få detsamma av organisationen i retur. Om allt fler medlemmar snubblar och ibland slår sig riktigt illa på grund av all smuts som genom åren sopats och ansamlats till hindrande stela och hårda högar under mattan då räcker det inte längre med storstädning utförd av en. Nu behövs gemensamma krafter på alla plan och där alla behöver bjuda till. Ut med orättvisa, pennalism, trångsynthet och skitprat och in med fakta i transparens, respekt och tolerans.

Om vi vill hantera vår verklighet behöver vi också få veta hur den ser ut. Det innebär att kunna delge sina synpunkter och erfarenheter utan risk för aggression och hot i att sprida rädsla som kväver ordet till tystnad. Gör slut på skrämseltaktik, dövhet och tystnadskultur inom organisationen och börja aktivt lyssna för att konstruktivt kunna kommunicera och förnuftigt agera! Att fortsätta hålla dumhet om ryggen fostrar bara än fler in i ett bedrägligt beteende med problem som växer sig allt större.

Finns det ingen som lyssnar inom organisationen är det nödvändigt, som Jack Brander med sitt civilkurage, att ta diskussionen till offentlighetens ljus för att belysa och lyfta allvarliga brister det blundas inför men som prioriterat kräver både handling och åtgärder.

Jack’s berättelse påminner mig om en annan artikel jag läste i höstas men som handlade om den engelska kennelklubben, The KC, och som också bedriver en skrämma-till-tystnad-kultur även den tycks ha hamnat under en granskande lupp.


Här finner Du Jack’s berättelse om Du bläddrar neråt i nyhetsflödet till den 25 januari 2019.
I denna länk artikeln om The Kennel Club I The Times.
Här en annan, om min egen erfarenhet berättad i artikeln DogPeace.
Comments

In A Barb[i]et World

BBJoker_72


All in here is upside down! We make up rules in how breeders shall breed but we don’t know the facts behind the breed, his heritage and his today’s actual status. Shouldn’t we first get to know the breed and then discuss how to best support and guide around him?

It is quite obvious that most people do not know about the mess created around this breed and which kept on going and growing for many years because responsible in a organized dog world did not bother do their job, to check their sources, to study and learn about the breed in which we discuss. Still to this very day Breed Clubs do not explain nor mediate about his divided history which they are a big part of and probably the main reason to why they choose to totally ignore it. What is left of the old type can’t afford to be disregarded much longer because it will be totally lost in our ignorance to face facts and in crosses of whatever.

A organized dog world seems uninterested to care, study and learn and even less to take responsibility. We have been offered help by experts in how to manage this most complicated situation - but most breeders were not interested to invest in a breed we don’t know much about but which still can produce cute pups for good money.

Stupidity will not help a breed but knowledge and education can! Is it time for a Barbet World to open the door to balance and invite reality?
Comments

Blickar framåt

Neomaj18_520

En del människor tycks med ensamrätt äga ett slags allomfattande elittänk. Vissa individer säger sig veta bäst och därmed basta!

Spelar ingen roll om det är en välrenommerad genetiker eller en helt vanlig hundägare som läst på och som vill diskutera fakta som är vederlagda genom insamlad data. Dessa ”elittänkare” saknar all ödmjukhet för att aktivt lyssna och föra en dialog. De vet redan allt…genom egen placering som höghet säger de sig ha hört massor genom åren. Jo, det kan jag mycket väl förstå, men jag inser också att det är stor skillnad på det vi hör och det vi med all säkerhet vet. Liksom det är mellan det vi faktiskt har och det vi allra helst önskar oss. Att få dessa elittänkare att argumentera för sin ståndpunkt finns inte ens på kartan. Då vänder de ryggen till och beger sig tyckande tillbaks till egna led i dess trygga vrår. Tystnad råder och dumhet fortgår.

Inte lite så oroväckande i dessa vilsna tider där också landet vårt irrar utan ledning och riktning. Någon skrev att 2018 blev året då världen och dess system började spricka sönder. Jag är på samma spår som skribenten som nedtecknade dessa ord i meningens innehåll och tillägger att det omfattar också den organiserade hundvärlden som började krackelera i sina redan slitna fogar.

Alla vill bestämma men få vill ta ansvar. Samarbete för god utveckling och delad kunskap låter utmärkt på papper men fungerar desto sämre i praktiken. Fakta tycks spela en allt mindre roll och där någons tyckande får dominera och som dessutom ska vägleda oss framåt. Ja, nog är världen i spinn alltid. Jag undrar vad 2019 kommer att bjuda oss att lägga till en redan komplex rashistorik om ett år från nu?

Om vi fortsätter att blunda för halva vår verklighet och väljer att bortse från fakta då blir det också omöjligt att hitta god balans i arbetet framåt. Åren går och skutan har varken roder eller segel och navigatören saknar fortfarande en vägvisande karta. Svårt att säga något alls om var vi slutligen hamnar.

Jag och hundarna mina lunkar vidare i det lilla och möter intresserat och tacksamt det lärande som möter oss på vår vardagliga väg framåt. Mac är trots ålder och värkande leder fortfarande på hugget men behöver bemötas med större hänsyn och respekt av sina yngre och större mer burdusa kollegor. Koi är osäker men framfusig och behöver ständigt påminnas om alla sociala spelregler för sina nära mindre men också andra gelikar. Neo Mahler är trygg i sina bästa unga men vilda yviga år och behöver lära mer av både sans och impulskontroll. Jag blir till limmet som ska hålla oss enat samman och för mig är utmaningen att andas djupt och sakta för att behålla såväl lugn som tålamod i vårt dagliga lärande och samspel. Ett ständigt pågående projekt i att tackla svårigheter av olika grad och slag men som också bjuder oss gemensam glädje och gynnsam utveckling.

God fortsättning på det nya året i alla dess utmaningar och möjligheter!

Listen-100

Comments

Julljusen är alla tända!

GJ18

Vår hälsning och tillönskan om en härligt stundande julefrid och ett inbjudande nytt år.
GOD JUL och Väl mött 2019!
Comments

Balanserat och verifierat

Y_Y

Är det informatörer kring en ras som ska avgöra om rasen är något för mig eller inte? Hur ser den bedömningen ut om vi inte känner den egna rasen och inte heller individen som efterfrågar upplysning?

Att uppfödare väljer till vem de säljer är ett faktum som är helt förståeligt. Men när de som objektivt ska informera och tillhandahålla saklig fakta om en ras dessutom börjar värdera individen för rasmatchning, är detta ett högst besynnerligt tillvägagångssätt. Vilket syfte har informatören? Ges informationen för att generellt upplysa om en ras och dess särart eller för att förespråka och underlätta det senare urvalet för en uppfödare? Dumhet vet inga gränser men en rasklubb bör åtminstone känna till dem.

Borde vi inte lämna samma utrymme för valpköpare som för dagens uppfödare? Där var och en får och ges möjlighet att dra sina egna kloka och sunda slutsatser utifrån information som härrör från insamlad data?

Värdet och nyttan för mig och mitt skrivande är att respektera, vårda och värna hunden och dess arv, inte att snabbt skriva om historia och nutid utifrån människans tycke, smak och intresse. Stanna upp en stund och fundera över eget agerande. Tänk framåt och analysera. Det vi idag gör eller inte gör leder också till konsekvenser för morgondagens resultat. Sänk tempot i hela processen så att vi i tanklös iver hejdas för att hinna både lära och förstå innan dess att vi skrider till avgörande handling. Låt oss se mer av såväl fakta som den värdefulla och viktiga impulskontrollen.


Comments

What's in your cup?


PoodleDot_M


You want tea, I want coffee.

You mix a bit of both, add some milk and sell that beverage to me as it was coffee. I am not familiar to either of them so of course I believe you when you say you just sold me a cup of hot aromatic coffee. With time, knowledge and experience I learned how to recognize both coffee and tea well enough to separate them and their significant differences in taste and color. Even with milk I can now easily tell them apart. You just poured a ounce of coffee to the tea and blended it with milk. I now understand it was mostly tea and milk in the cup you sold to me. Of course, I am now interested to know, so I ask WHY you said it was coffee? If you say you knew and did it anyway, it is fraud. If you answer you didn’t know and thought it was, means you are as ignorant as I once was. Both answers mean I am fooled.

My difficulty is I now have a much too strong, big and heavy mixed rare dog (but - ohh sooo gorgeous and cute) than that specific long-haired, middle-sized, old and rare, rustic and balanced purebred I have been reading and asking questions about before buying my Barbet. For those of you responsible is the difficulty that you are not accurate by presenting the whole spectra of the breed Barbet, his tangled history and mixed presence, so that we can make our choices in awareness. But also to be prepared, considerate and understand many of the differences within today’s Barbet. We have to collect data, learn about facts to define the breed and express the goal to which we are working towards. Tell me, is it the old breed or the much later and taller modern one? Maybe you prefer today’s result, in its still increasing and now many variants? Not even a twenty year old mix between those two different breeds, there both types are rare and have been cross-bred to even more breeds.

We all like different so I don’t have a problem with what you choose or prefer so please do as you like. But IF you are to inform, guide and promote, breed and sell you have to show me the facts. We have to be both specific and truthful about a pedigree dog, his ingredients and your own intentions. Even if you are very skilled, experienced and have a clear goal towards a specific breed and a type there can still be unexpected results out of influences in many breeds within today’s Barbet. Which is most understandable IF we are aware about the facts we have to consider, deal and work with. Also helpful to know as to be prepared when it happens. The more we are informed and aware - the better we can cooperate towards an defined goal and a specific breed. Facts are a necessity and a sound platform to start a collaboration.

We learn how to define things so that we can be specific about what we mean but also to be understandable and clear and by that able to separate one from the other. If all are same same - why have a pedigree dog and a breed standard and a description at all? It is always an advantage and most helpful if I can rely on the information that coffee really is coffee. As it is to know the fact that tea and coffee are two distinct different products. Mix them if you like and enjoy, but if you are about to sell me your mix you better be specific about what’s in your cup!
Comments

A well researched story or a fairy tale?

This weekend it is Stockholm annual dog show. A big dog event to meet, show and compete but also to highlight and inform about our many different dog breeds, their heritage, function and well-being.

This year with a special historical theme of the Swedish children’s books author and illustrator, Elsa Beskow (1874-1953) and the little black Poodle named Dot, illustrated in her famous and lovely tale of Aunt Green, Aunt Brown and Aunt Lavender.

PoodleDot_B

To connect history into the present is a excellent way to inform and encourage learning. To define one breed from another is always very helpful. With many tales also stories easily gets mixed up…like that one behind the Barbet which often is confused with the history of the Poodle. Can You tell fairy tale from facts? Sort one from the other? I am still learning from another factual, well expressed and aware author and teacher. Communicate more and enjoy successful learning wherever you may be this very weekend filled with hope and wishes!Below letter is written by Elaine Fichter in France and was adressed to Swedish dog show judges earlier this year. A letter to inform about the Barbet, his history and the mixed up present and gives a good overview to a complex background for all who share an interest and wants to learn for clarity and a greater understanding. Informative, explanatory and easy-to-understand.

Today’s sad fact is that influential people are aware but choose to stay silent and ignore the facts. Is it time to distinguish fairy tales from reality?

More about Elsa Beskow
More about the Barbet

The lovely mug above is from Elsa Beskow Collection, Design House Stockholm in which designer Catharina Kippel interprets not only Aunt Lavender but also many other well known motives from Elsa Beskow’s tales.
SEJ_1
SEJ_2
Historie en images


SEJ_3
SEJ_4B
SEJ_5
And last but not least a Birthday wish to a very special and dear girl,
Ermengarda aka Coccolina who is 14 years old today,

HAPPY, HAPPY, HAPPY BIRTHDAY!

Coccolina17_520

Comments

Ljusglimtar i december?

December är här, med sina mörka sena morgnar och tidiga kvällar. Tiden är knapp och dagljuset kort. Vår utevistelse i naturens skog och mark, vid sjöar och hav är kylslagna och vindpinade oftast också mäktigt tungt blöta och därför inte längre lika inbjudande långa. Till vinterns tre månader är det skarpa kontraster när man tänker tillbaka på den gångna sommarens ljus och höga temperaturer. Här i vårt vilande decembermörker är således alla ljusa minnen som värmer, mycket välkomna!NeoMeer_520
Comments

Ska Du köpa barbet?

1892_Steibel_520
Diversity2016Elaines_E

Variation i mångfald
Själv valde jag en rashund för dess rasbeskrivning och förutsägbarhet och därför att jag ville veta och lära om dess ursprung i dess dokumenterade bakgrund med kända hundar i många led bakåt.


Min avsikt är att följa min hund från ung början till allra helst en hög ålders slutliga vila. Mitt syfte är att lära mer om rasen och min hund vartefter vi vandrar tillsammans genom livet. Varför det för mig också är viktigt att given information också överensstämmer med verkligheten. Med tid och egen erfarenhet skulle jag snart komma att upptäcka mycket som brister i informationen kring rasen barbet. Om jag inte varit tålmodigt vetgirig eller haft helt andra preferenser hade jag kanske aldrig uppmärksammat alla konstigheter. Till exempel om jag enbart varit ute efter en svallande hårig gullig och framåt hund. Fast då hade jag istället valt att hjälpa en för oss passande men behövande hund från Hundstallet som kompis och följeslagare till mig och min sen tidigare införskaffade blandras. Oavsett anledning till att införskaffa en rashund är det först och främst uppriktigheten från människorna kring hund och ras som är av största betydelse så att jag kan avgöra och välja om det är något för mig eller inte. Den uppriktigheten saknades mig.


Nedan följer vad jag önskat veta då jag sökte rasinformation inför mitt första barbetköp. Information som jag senare blev införstådd med och kunde ta hänsyn till då jag bättre förberedd gjorde mitt andra.

Var medveten och införstådd med barbetens senare men mycket komplexa bakgrund och att rasen idag är en korsning och därmed varken renrasig eller förutsägbar. Rasen barbet idag är till huvuddelen en nybildad mix av två helt skilda ursprung och målbild - den ursprungliga,
vieux barbet och den sen 1980-talet nykonstruerade, barbet moderne. Dessutom har ytterligare raser tillkommit i båda varianter men utom vetskap för alla och står inte heller synligt angivna i rasregistret pawpeds och har därmed senare inte kunnat tas hänsyn till. Att tillföra nytt blod i små och begränsade raspopulationer är nödvändigt för att undvika hög inavel och de problem som följer i nära släktskapsavel. Men, dessa korsningar bör göras under väl avvägda former med stor medvetenhet och i ett uttalat slutmål genom att i följande avelsarbete omsorgsfullt selektera för den rastyp man avser att uppnå. Ett nödvändigt arbete men där information kring betydelsefulla åtgärder och avgörande händelser i barbetens historia lyser skarpt varnande med sin frånvaro.

EN TYDLIG MÅLBILD
Denna senaste och nybildade mix har inte ens 20 år på nacken och saknar dessutom ett gemensamt avelsmål vilket lett till att denna blandning är långt från stabiliserad till sitt yttre och inre. Det största dilemmat för rasen är faktabristen kring den samtidigt som det saknas ansvarsfull enighet kring ett gemensamt och uttryckt avelsmål. Vad eftersträvar uppfödare att uppnå i sin egen avel? Vilken av de båda skilda typerna önskas eller är det den helt nya mixen med sin växande variation som är slutmålet? Uppfödare arbetar olika och har lika olika avelsmål. Några få arbetar i full insikt och stor medvetenhet med målet om att bevara det som är möjligt av ett dokumenterat original och ursprung. Andra prioriterar ett annat avelsmål. En tredje kanske helt saknar kunskap om den brokiga komplexiteten bakom dagens barbet och bortser därmed från rasens egentliga ursprung och funktion. Resultatet blir att rasen barbet idag visar på en stor variation inom rasen.

FAKTA OCH EGNA PREFERENSER
I sin blandade bakgrund men uppriktigt förklarad så går det att söka ytterligare information om var det finns störst möjlighet att hamna nära de egna önskemålen. Samma insikt bjuder också en god förståelse för rasens vida variation i storlek, hårlag, karaktär och funktion. Är vi redan från start införstådda med komplexitetens bakgrund kan vi både förberedda och medvetna välja det alternativ som passar de egna preferenserna bäst. Kanske valet blir att värna ursprung och funktion av vieux barbet? Eller kanske stödja och välja den större och moderna varianten eller är det den senaste variationsrika mixen som tilltalar? Att helt strunta i vilket är inte att eftersträva i situationer då det handlar om avel och att presentera och värna en rashund. Det absolut viktigaste är att vi kommunicerar tydligt, uppriktigt och faktabaserat för medvetna och genomtänkta beslut för att senare undvika omvälvande och kanske svårbemästrade överraskningar.

UPPRIKTIGHET
Samma viktiga vetskap ger också förståelse för men försvarar definitivt inte den hätska tonen i många av gårdagens och dagens massiva meningsskiljaktigheter. En osmickrande oenighet som är ännu ett resultat av den stora faktabristen kring rasen i dess komplexa utveckling och ovissa framtid. Vilket i sin tur bjuder myter och åsikter med gott om utrymme och som ofta står oemotsagd då kunskap och verifikation saknas. Mitt råd är att söka rasinformation från flera och olika källor INNAN viktiga beslut tas. Var införstådd med problematiken bakom rasens utveckling under senaste 40 år vilket också ger en förklaring till de många skillnaderna inom rasen. Titta och studera noga de två olika grundtyperna så att Du lär Dig vilken av dem du föredrar och söker. Glöm inte att fråga, fråga och fråga. Som en kunskapssökande och medveten valpköpare och hundägare kan Du påverka ditt valpköp och bli en förutseende hundägare. Förhoppningsvis kanske också påskynda ett officiellt ställningstagande och arbete för att räta ut många frågetecken kring dagens variationsrika barbet. En tydlig målbild och en uppriktig rasbeskrivning är två nödvändiga förutsättningar och till god hjälp för både hund och människa.

I sammanhanget bjuds här en annan läsvärd artikel i länk.
Och en förklarande tredje.

Whatgoesaroun_520

Comments

Ursus di Barbochos Reiau de Prouvenco

UrsusInM_sttmh_W

Ursus di Barbochos Reiau de Prouveco blev den sista från sin kull om sju valpar som den 12 oktober 2018 lämnade livet, 15 år gammal. Rainer T Georgii’s namngivna U-kull kom att bringa vår tids mest renrasiga barbet.

Mor var Poppenspäler’s Sangria och far Poppenspäler’s Poil Armagnac. Jag har fått berättat att denna valpkull hos Herr Georgii tillägnades Madame Hèléne Pêtre, vilket var anledningen till att kullen blev till hos Georgii men namngavs under Pêtre’s kennel. Georgii ville synligt lyfta och på så sätt stödja Mme Pêtre som bidrog och stöttade i samarbetet kring en gemensam målbild i dess gamla ursprung - Vieux Barbet.

En tik från U-kullen, Udine, hamnade 2003 i Holland och levde och verkade i
Quaciendas kennel. Två andra tikvalpar ur samma kull, Ulyssia och Urgele II, hamnade 2004 i norra Sverige och kom senare att ge Sverige inte bara dess första barbetkull utan flera genom Ludde Lumps kennel. Rainer T Georgii och hans livskamrat Inge Fischer arbetade under kennelnamnet Poppenspäler, och i ett mycket nära samarbete med Madame Pêtre och hennes kennel, Barbochos Reiau de Prouvenco. De båda uppfödarna arbetade under hela sin verksamma tid i svår motvind. Som ett resultat av den franska rasklubbens arbete, vilka istället och ensidigt förespråkade den nyskapade pudelkorsningen - Barbet Moderne.

Udine_520
Udine di Barbochos Reiau de Prouvenco, Quaciendas kennel, Holland.

urgele&ulyssia_520
Urgele II (Ute) och Ulyssia (Francheska) di Barbochos Reiau de Prouvenco, Ludde Lumps kennel, Sverige.

Ulysse_ef_520
Ulysse di Barbochos Reiau de Prouvenco, Schweiz och Frankrike.

Barbet_Urie_profl_520
Uriel di Barbochos Reiau de Prouvenco, Frankrike.

Saknas på bild men som också utgjorde en av de sju i U-kullen;
Ugolin II di Barbochos Reiau de Prouvenco, Frankrike.


Motarbetade men enträgna så lyckades Georgii och Pêtre att förmedla såväl kunskap som valpar av kulturellt värde i ett sällan sett och lika sällan omnämnt gammalt arv. En historia som de båda uppfödarna med omsorg och beskyddande stolthet ville bevara och lämna till eftervärlden. Idag bärs arvet vidare i avkommor från Ursus, hans bror Ulysse och systrarna från U-kullen. Ett arv som lätt kan förskingras och helt försvinna om vi saknar kunskap om våra hundars historia och dess ursprungliga funktion. Ett känt eftermäle fortgår än idag genom uppfödare och ägare från olika länder som intresserat och fortsatt sprider händelser från förr för att värna rasens ursprung och arv idag.

PandG_520
Madame Pêtre och Herr Georgii i samarbete och delat intresse - glädjen och passionen för hundrasen barbet och dess historia.

IMG_0431Georgii_alM_520
Rainer T Georgii stod fram till år 2007 som innehavare till Kennel Poppenspäler som hade sin hemvist i Léobonnerie, Bélâbre, Frankrike.

MmePêtre_GR_520
Madame Hèléne Pêtre, t v, som bedrev sitt avelsarbete under kennelnamnet Barbochos Reiau de Prouvenco i södra Frankrike.


I likhet med sin kullbror Ulysse motarbetades även Ursus i avelsarbetet genom rasklubbars trånga åsikter och regler. För att med förnuft sprida gener av Ursus kom därför hans hemvist under många levnadsår att skifta. Ursus blev över tid far till fem valpkullar om totalt 34 valpar. Född i Frankrike och senare omplacerad för att flytta norrut och bli verksam i Finland. Sina sista år och dagar tillbringade Ursus i Canada, hos familjen Paula McKechnie Ballak i kennel Biscay Water Dogs, till vilka jag riktar mitt tack med djupaste sympati. Tack också till Elaine Fichter för historia och bildlån men också Anne Keippilä där båda delat och värnat Ursus och hans livsresa. Tack till Udines ägare; Greet och Alex för berättad erfarenhet som visade bilder liksom mitt tack till Ludde Lumps kennel för bildlånet på Ulyssia och Urgele II. Fotorättigheterna tillhör givetvis och således respektive ägare.

Må Ursus och U-kullen fridfullt vila i väl bevarat minne och ett levande arv!

Comments

Med öppet sinne

NeoMahler_pedigreeLOF8_520

Ibland behövs lite mer av inspirerande nytänkande. Som när viktiga ord behöver synas men då utrymmet kanske är starkt begränsat och sinnet är trångt och låst. Som vid tillfällen då det är viktigt att upplysa korrekt och tydligt. Kanske kan typsnittet göras mindre eller kanske dela en lång ordalydelse som kan läggas på två rader? Kanske kerna, det vill säga minska utrymmet mellan bokstäverna så att namnet blir rätt och riktigt? Eller välja ett annat typsnitt som bjuder fler bokstäver på samma yta? Eller…?

CH_NEOM_cut520

Nu pratar jag inte enbart om ett ofullständigt långt namn som i sin helhet inte fick plats på en rad med sina förutbestämda 35 tecken av valt typsnitt i versaler och breda kapitäler. Utan främst om då vi bortser och utelämnar viktiga bitar av en rashunds historia och nutid. Det finns olika sätt att ta sig an nya utmaningar för att bringa klarhet så att det korrekta med tydlighet förmedlas och framgår för allas vår förståelse. Även i begränsningar finns med god vilja också nya tillvägagångssätt! Ett genomtänkt, väl förmedlat och lättförstått budskap i sin helhet är alltid bättre än ett avkapat, otydligt och därmed missvisande dylikt. I ett vidgat perspektiv för att tänka både innanför och utanför de oftast trånga och givna ramarna, bjuds det så också nya vägar med oanade möjligheter! Rätt kommer före snyggt, även om en estet gärna ser att dem går hand i hand...

HouriedeFloriacMix_W
NM_mapp520
Comments

Lyssna, tänk och lär!

I Tyskland. Inge Fischer, levnadskamrat med framlidne Rainer T Georgii har skrivit ett tillkännagivande som publicerats i det senaste (augusti 2018) nyhetsbladet från den tyska rasklubben för barbet, VBBFL. Georgii var den som tidigare ägde det i barbetkretsar välkända kennelnamnet Poppenspäler’s och som han senare och vid stigande ålder, 2007, överlät till en fransk uppfödare. Samma franska uppfödare är den som i år ertappats med att ha angivit fel hane som far till valpar som registrerades år 2010. Nu avslöjas det nya sensationella resultat i en växande härva av felaktiga uppgifter. Uppgifter som några länge och ihärdigt har försökt att reda ut sen år tillbaks men där den organiserade hundvärlden valt att inte lyssna. Idag finns det ny teknik i DNA-prov som gör det uppenbart och bevisligen mer påtagligt och därmed också svårare att sopa under mattan. Att felaktigheter bör rättas till är självklart men att det ska dröja så lång tid att göra sig hörd och förstådd är enbart ledsamt för såväl ras som berörda människor kring den.

Nedan följer ovan nämnda tillkännagivande av Inge Fischer i två språkversioner, tysk och engelsk.

IF_VBBFL_1_520
Comments