Barbet Koi

A french waterdog, born in Sweden with a japanese name - our dog in the world!

Vinterbadare

KOi4feb2016HMALA520

Barbet i sitt rätta element - iskallt januarivatten. Med skyddande underull och i tät ullig päls så stör inte det kalla vintervattnet herr Olsson. Det plumsas utan pjåsk – rätt i. Detta är sista vinterbadet i lång päls. Veckan ska tillbringas med pälsvård och det är borstning och klippning närmast på schemat. Därefter ett värmande duschbad innan herren åter får gå i det kalla. Vilket med all sannolikhet blir snart...med inte riktigt lika långhårig men ändå mycket skyddande och ullig päls...då jag är en snål klippare.
Comments

Nytt År – Nya Möjligheter!

Efter förra årets presenterade och trassliga historia är det än mer angeläget att tala om våra möjligheter så jag repeterar en gammal artikel som tål att upprepas ofta.

BBjoker_head

MED JOKER PÅ HAND – ett wildcard med möjlighet påverka. Handlar framtiden enbart om spelets ödesmättade tur eller otur? Vinna eller försvinna?


Med omsorg, kunskap och utbildning har också en utrotningshotad ras hopp om en ljus framtid och särskilt rasen barbet. Barbet har en mycket komplex historia där flera olika raser mixats och matchats för att forma det resultat som ses i dagens barbet. Hos barbet finns det registrerade och kända korsningar men det finns också dolda som ännu inte är fullt kända. Dessa olika korsningar har medfört stor genomslagskraft i en begränsad raspopulation men som samtidigt bidragit till att det också ges större fördelar som möjligheter inför framtiden jämfört med många andra hundraser i en begränsad population där inavelsproblematiken har försämrat oddsen för en god rasutveckling.

Om vi förvaltar och förmedlar vetskapen om dessa korsningar med sans och förnuft ges också möjlighet att påverka rasens framtid genom en medveten och omsorgsfull selektion. Förvärvad och formulerad kunskap innebär också att vi med omsorg förvaltar arvet till kommande generationer. Vi ges möjlighet att sammanställa en nödvändig och rättvis bild av rasens nuvarande status. Med kunskap och utbildning kan vi värna om rasens hälsa och funktion såväl som dess rastypiska företräden. Kunskap som dessutom kan ge en efterfrågad förklaring till dagens påtagliga variation inom rasen. Ur samma kunskap kan vi också finna vägar för att åter närma oss en mer homogen bild för rasen och samtidigt bidra till en för rasen allt mer träffsäker förutsägbarhet.

Vårt övergripande och gemensamma mål – att värna om hundrasen barbet – handlar om att spela givna kort väl i en allt mer spelgalen värld. Genomtänkt, strategiskt och målinriktat i ett omfattande samspel. Ett spel där vinsten inte handlar om tur, berömmelse och pengar utan i vissheten om att vi gjorde vårt allra bästa för att också framtiden ska få ta del av vår högvinst – Livet med barbet!
Comments

Gott slut!

Gny2017
Comments

Dubbla budskap

Tycker Du att barbetvärlden är motsägelsefull? Det vet jag att den är. Tvetydigheten är uppenbar då jag läser eller frågar om rasen och dess ursprung hos olika källor. Olika källor - olika svar och meningarna går ofta tvärt isär. En upptäckt som för mig stod klar först efter att ha blivit barbetägare. Då kunde jag genom nyvunnen egen erfarenhet börja att värdera och sortera den information som gavs. Jag ställde fler frågor och blev mer och mer konfunderad och sökandet fortsatte och jag blev än mer förbryllad. Jag kan likna det vid två ofullständiga pussel någon slängt ut på golvet. Jag börjar plocka bitar och samlar ihop och vänder dem med bildsidan upp. Men hur ska jag få i hop dem om jag saknar bilderna som dessa båda pussel ska illustrera rätt ihopsatta? Jag får söka en hjälpande hand för att kunna sortera och hitta rätt bit till rätt pussel. Det har varit mycket pusslande med hjälp av mångas händer men så är det också en mycket komplex historia.

Bland utslängda pusselbitar och utan att visa bildens helhet är det inte undra på att folk struntar i såväl historia som att formulera viktiga avelsmål. Varför ska det pusslas? När det ändå går att sälja en ovanlig och krulligt söt barbetvalp till ett högt pris utan att förmedla faktiska förhållanden och utan att beröra rashundens bakgrund. Frågan är vad som finns kvar av ett utrotningshotat arv den dagen då allt fler börjar ifrågasätta variationen hos den rashund de köpt. Ytterligare en sak vet jag och det är att priset blev för högt om vi förlorar det vi säger oss värna under en allt större och tilltagande opportunism.

I KoiPeace berättar jag om min erfarenhet under rubriken Min barbet.

Koi15_12
Comments

Nu är det Jul igen!

Snöjul16A520
Comments

Om kunskap saknas...

Alla våra hundar har en historisk bakgrund i olika hundtyper som kan följas långt, långt tillbaka i tiden. Seden med att registrera olika hundraser så som vi känner dem idag tar sin början först i slutet på 1800-talet då kennelklubbar börjar bildas runt om i världen. Rasbildningen började för flera av våra raser långt tidigare och för andra raser också långt senare. I och med att kennelklubbar etableras påbörjas också arbetet med registrera olika hundraser. En rasbildning föregås ofta av en lång testperiod genom att korsa olika typer med olika egenskaper för att slutligen uppnå ett stabilt resultat som överensstämmer med rasbildarens mål. Först då görs en rasbeskrivning (dagens rasstandard) varefter hundar sorteras in under en ras och registreras i en stambok.

HIE_61_520

I stort sett alla våra barbeter idag är mer eller mindre en blandning av två skilda grundvarianter under samma namn. Den ena fick sin rasstandard slutet på 1800-talet (barbet de chasse) och den andra är en nykonstruktion som påbörjades i slutet på 1970-talet (barbet modern). Den senare nykonstruktionen blev till därför att det i Frankrike rådde delade meningar om huruvida barbeten var utdöd eller inte. Nykonstruktören J C Hermans hävdade att den var utdöd samtidigt som uppfödarna av barbet de chasse hävdade motsatsen. Båda varianter levde skilda åt sida vid sida fram till år 2000 då en korsning mellan dessa två varianter gjordes och har sedan dess fortsatt. Numera är mer eller mindre båda varianter representerade i dagens barbet. Av deras två ursprungsvarianter är den ena snart helt borta men fortfarande synlig och igenkännbar men som än idag missgynnas på grund av sitt ursprungliga arv och den oenighet som föranledde introduktionen av barbet modern.

De två grundvarianterna har var för sig dessutom korsats med andra hundraser därför att båda varianterna krävt nytt blod då deras respektive populationer varit ytterst begränsade. En korsparning i en redan etablerad ras görs för att tillföra nya gener men med målet om att arbeta sig tillbaks till rasens ursprung. Detta görs genom en omsorgsfull selektion i valpkullen efter korsparningen men också genom medveten selektion i kommande generationer. Tas ingen hänsyn till rasens ursprung och inte heller dess gjorda korsparningar förloras vinsten med nya tillförda gener samtidigt som rasens ursprung sakta men säkert förändras över tid. Variationen ökar och tar olika riktning därför att såväl kunskap som ett gemensamt avelsmål saknas.

What...


Saknar vi kännedom om de två olika varianterna blir det svårt för att inte säga omöjligt att göra de val som ligger de egna önskemålen närmast. Är vi inte medvetna om orsaken till variationen inom en ras kan vi varken förstå eller påverka den. Borde vi inte upplysa om variationen för att bättre förberedas på men också skapa förståelse för den? Vi behöver uppmärksamma och samtidigt bjuda möjligheten att kunna värna rasens ursprung. Först genom upplysande information och förmedlad kunskap om rasens komplexa historia ges vi möjlighet att kunna påverka genom egna beslut och val som idag tas och görs i våra olika frågeställningar som gäller rasen barbet.

KoiClearsight_520

Av den organiserade hundvärlden önskar jag tolerans och saklig fakta och därmed också verktygen så att jag ges möjlighet att förstå men också att välja den hundras eller variant inom en hundras som passar mig bäst. Viktig information så att jag förbereds och får förståelse för också en oförutsägbar variation hos den egna hunden.

KoiPeace funderar vidare under de båda rubrikerna Värdefull uppriktighet samt Tolerans och förståelse.
Comments

Kunskap äger!

1892_Steibel_520

Kunskap är som hundträning. Den måste upprepas, upprepas och upprepas för att sitta som en smäck. Därför tänker jag idag upprepa mina fem punkter i hur vi bäst kan värna en utrotningshotad ras.

Vad kan jag göra för att stödja barbeten?


• Lär dig om rasen och sätt dig in i de svårigheter som alla numerärt små raser har tampas med. Att vara hundägare till en numerärt liten ras handlar inte om att uppmärksammas för sin exklusivitet utan mer om att ansvarsfullt hjälpas åt med att röja rasens smala och snåriga stig för en bredare och bättre väg framåt.

• Dela fakta och egen erfarenhet men aldrig rykten och myter! En människas erfarenhet säger inget om rasen som helhet. Det är den samlade och verifierade kunskapen och erfarenheten som kan ge oss en bild av rasen och dess egenskaper, funktion och hälsa.

• Sök ännu mer kunskap. Insiktsfull lärdom kommer aldrig utan uppoffring ur tomma intet utan är något som hela tiden måste underhållas för att med förnuft användas. Ett sätt att lära och utvecklas kan vara att lyssna och fråga hur andra hanterar uppkomna och olika situationer genom att t ex delta i en diskussionsgrupp som Barbet Preservation Group. [Barbet Preservation Group är en studiegrupp som du finner på Facebook under samma namn.]

• Var vänligt kritisk och efterfråga verifierade källor! En fråga som ställs allt för sällan och som i alla sammanhang är väl värd att användas oftare – Hur vet Du det?

• Ta alla Dina rashundsbeslut informerat och väl genomtänkt med omsorg och omtanke för att samtidigt gynna rasen och dess framtid. Var uppriktig med grunden till dina egna beslut.
Comments

Bildförfrågan

Waterdog1juni14


Novembergrått behöver inte alls vara trist och tråkigt. Tvärtom kan färgen vara riktigt vacker och inspirationsgivande. Likt bilden nedan av den holländska bildskaparen Yvonne Vink som i ett novembermörker inspirerats av fotot ovan på vår svarta Barbet Koi. Alltid lika kul och intressant att få se slutresultatet av konstnären. En kreatör som dessutom inspireras av och arbetar med ett tema vi gemensamt delar och brinner för. Färg - i kulör som okulör, form, textur men också i intresset för en mycket speciell hundras.

Yvonne Vink har av mig kostnadsfritt och med min tillåtelse fått lov att använda ett foto av Koi. Ett original som av Yvonne arbetats om till ett helt nytt verk. En bild hon kommer att använda som visningsexempel på en av flera tjänster som hon säljer som bildskapare. När bilder och foton, oavsett syfte, används av annan än den som innehar upphovsrätten så måste som alltid upphovsmannen först tillfrågas och ibland också ersättas för sitt skapande originalarbete. Om originalet kommer att nyttjas i ett kommersiellt syfte är klartecken från och överenskommelse med upphovsman/upphovskvinna än viktigare. Vi är sällan medvetna om upphovsrättens alla regler och förordningar men likväl är den en viktig inkomstkälla för oss som i stor konkurrens lever på vår skapande förmåga och konstart. Unika skapelser som sprids och ibland olovligt bringar inkomst till helt andra än den som egentligen äger upphovsrätten. Dessutom förhandlas denna upphovrätt ibland helt enkelt bort i tvetydiga, långa, småstilta och svårlästa klausultexter som vi ovetande godkänner då vi ingår i en speciell intressegrupp eller deltar i en fototävling. Idag flödar det av foton och bilder i våra många medier så ta till god vana att alltid fråga inför varje nytt tillfälle då Du använder bilder eller foton som inte är Dina. Lika viktigt är det att fråga om syftet med användandet till den som vill ”låna” Dina bilder. En visad hänsyn och hövlighet kan leda till nya givande kontakter och oanade möjligheter.

Svart och vitt och alla nyanser av grått där emellan tilltalar också mitt öga. Om inte helt så nästan lika mycket som hunden vår. Koi som på bilden nedan ses rufsigt rustik och som väl och uttrycksfullt fångat honom men också värmen och hoppfullheten i hans natur. Inget är kvar att önska då allt jag och mitt öga gillar är fångat i ett och samma konstverk. Nu är det bara tacksamt och glädjande vackert i betraktarens öga!

Vink_Koi520
Comments

Black Barbet Friday

BedKoi_520

En svart lurvenpajsare som vet att väl tillvarata en Black Friday.

Comments

Dagsläget?

Stolpe_POA520
Comments

Jaktlydnad

JAKTlyd2016_H

Nästa kursavslutning var den tillsammans med Paulsson & Co. Kursen var inriktad på lydnad med fokus på god kontakt och kommunikation mellan förare och dess hund och även denna kurs har varit en riktig härlig skjuts i rätt riktning. Linn & Jonas har varit tålmodigt positiva och härliga stöttepelare i mitt ständiga och pågående arbete för att bli en bättre vägledare för Koi. Koi och jag har minsann bägge gjort en framgångsrik resa detta år. Våra tre kurser hos Paulsson & Co har varit innehållsrika och utvecklande för oss genom nya erfarenheter och variationsrika träningsstunder. Allt för att hålla motivationen på topp hos både förare och hund.

Vi har dessutom haft förmånen att nu senast träna inomhus i ljus, tempererad och nybyggd träningshall hos Åhus Hundcenter som nästan ligger nästgårds med oss. Så nog har höstkvällarna trots mörker, blåst och regn blivit upplysta på mer än ett sätt. Här följer en kort bildkavalkad från sista träningsdagen som innehöll träning av stadga med störning i form av en dansande och glatt tjoande Jonas framför satt hund sitter, stoppkommando under språng men också inkallning på snabbast tid över en godisbeströdd plan. Alla träningskollegor med duktiga hundar har gjort ett enastående gott jobb och det har sammantaget blivit en femetta i att förena nöje med god nytta. Tack till Er Alla goda och glada inspiratörer och träningskompisar!

StadgaB520
JonasjaktP520
Störning520
sluträkning520
LINN&JONAS_520
jaktlydH2016D520
förväntan520
JLYDNADH2016_520
Genomgång520
Prisutdelning520
Comments

Tävlingslydnad

Tacklyd2016_1

Höstens kurser börjar lida mot sitt slut. Igår hade vi vår sjunde och sista gång i kursen tävlingslydnad som har varit en riktig 10-poängare. För oss också, men främst så tilldelas poängen givetvis våra båda, motiverade och kunniga instruktörer, Anna-Kerstin och Tommy.

Det är mycket på gång inom tävlingslydnaden då grenen kommer att få nya regler vid årsskiftet till 2017. Eftersom Koi och jag aldrig tävlat och båda är vad man kan kalla gröngölingar så har vi arbetat med momenten som kommer att ingå i den för lydnaden helt nya startklassen där inga gruppmoment kommer att ingå. Vi har tränat med kursare som har kommit bra mycket längre så vi har ändå fått ta del av och träna på gruppmoment tillsammans med dem. Vilket varit bra både för Koi och mig. För Koi då han behöver lära sig hyfs i grupp och för mig som behöver lugnet i att lita på Koi hans förmåga. Vi har båda fått jobba hårt och det är inte utan jag känner en stolthet över min hund och hans kapacitet. Som alltid har vi saker att putsa på och träning är vad som sägs - öva, öva, öva och öva tills momenten sitter.
Det går upp och det går ner men vi går tillsammans framåt och det känns både roligt och inspirerande. Nu blir det lite sporadiska träffar tills nästa termins kurser tar vid. Vår egna träning fortgår som alltid i oförminskad styrka, även i ett vintermörker som vi nu närmast har framför oss.

Hopp2016_520
Comments

Min kloka groda

grodan_520

Min visa, men idag ledsamt nog trebenta groda har gett sig ut för att leta efter sitt fjärde men ack så betydelsefulla och viktiga bakben, så han återigen kan ta sina ovanligt långa och vägvinnande steg framåt. Jag hoppas och önskar grodan Klok om ett snart och rådigt återfinnande så att han raskt och åter blir fungerande, glad och hel. Under tiden grodan Klok letar så berättar jag om min och en annan händelserik resa i mitt sökande efter en annan bärande del som också har en väldigt stor betydelse. KoiPeace berättar under rubriken; Att närma sig rasen barbet.
Comments

Många Adjö i frid, farfar!

Ungaro_mem_520
Comments

Till farfar Ungaro med tack

Ungaro_A2016_520


I veckan som gick nåddes vi av beskedet att Kois farfar lämnat jordelivet. Ungaro levde sitt liv i Frankrike och har 46 avkommor och som i nästa led har fler avkommor och i nästa.... Ungaro, var en herre som således haft ett stort inflytande i barbetvärlden. Tillsammans med farmor Coccolina så kom Kois far Clyde till världen 2007 i Frankrike för att så slutligen hamna i Sverige och efter Clydes möte med Tova 2012, föddes lite senare samma år våran Koi.
Ungaro levde ett friskt, aktivt och kärleksfullt liv och blev 13 år, 6 månader och 19 dagar gammal. Vi sänder vår varmaste hälsning med tack och delar våra tankar i en svår stund med Ungaros matte och husse. Tack också till Elaine som förmedlar och delar såväl information som våra tankar men också för initiativet att samla bilder på Ungaros ättlingar på ett ställe. Har Du en barbet med Ungaro i stamtavlan och vill delta i en minneshälsning till Ungaro och hans ägare finns instruktioner på Elaines hemsida som du finner i länken ovan.

Ungaro_condoléanses_520
Comments